In Dit Artikel:

Wanneer u een huurder van Sectie 8 huurt, stuurt de Housing Authority, of HA, die het programma in uw regio beheert, u een formulier van 1099-C dat het huurbedrag vermeldt dat u in het voorgaande jaar heeft betaald. De HA stuurt deze informatie ook naar de Internal Revenue Service of IRS. Uw huurders zullen geen 1099-formulieren verstrekken, maar u moet nog steeds alle inkomsten die u ontvangt uit hun deel van de huur melden. Het niet rapporteren van de huurinkomsten van Sectie 8 kan leiden tot boetes of gevangenisstraf voor belastingontduiking.

Stap

Download het belastingformulier in Schedule E van de IRS-website. Zet uw naam en sofinummer bovenaan de pagina.

Stap

Geef in het eerste gedeelte het adres van de eigenschap en het type woning, zoals eengezinswoning, duplex of meergezinswoningen. Als u de woning langer dan twee weken als uw woning heeft gebruikt, geeft u dat aan door het vakje met het label 'Ja' aan te vinken. Indien niet, markeer "Nee"

Stap

Geef het totaalbedrag van de huur die u hebt ontvangen op regel drie. Dit omvat het huurgedeelte van de huurder en het bedrag dat Sectie 8 heeft betaald.

Stap

Omvat de uitgaven die u hebt gedaan met het huurobject en eventuele afschrijvingen op de lijnen vijf tot en met twintig.

Stap

Trek de kosten en afschrijvingen van het inkomen dat u heeft ontvangen af ​​om de totale belastbare huurinkomsten te krijgen. Voeg dit nummer toe op regel 17 van formulier 1040.


Video: