In Dit Artikel:

De compensatieclaim van je werkman lijkt het meest urgente ding in de wereld als je niet in staat bent om te werken en zonder geld, en soms lijkt het erop dat het systeem een ​​beetje te langzaam beweegt. Controleer de status van uw claim om te bepalen wanneer uw voordelen worden goedgekeurd. De vergoedingsuitkeringen van Workman worden betaald aan gewonde werknemers door de staat waar u werkt. Een deel van uw salaris, evenals werkgeversbijdragen, financiert de programma's die worden beheerd door het ministerie van Arbeid, Arbeidsverhoudingen of Workman's Compensation Commission.

Stap

Zoek het claimnummer op uit de toepassing die u hebt aangevraagd voor compensatie voor werklieden. Het moet op de afdruk van uw bevestiging staan ​​of het papierwerk dat u thuis hebt gebracht, als u het persoonlijk hebt ingediend.

Stap

Meld u aan op de website die wordt beheerd door de overheidsdienst die de vergoeding van de arbeider beheert. Als u het niet kunt vinden, belt u de claims-examinator die aan u is toegewezen toen u zich aanmeldde en naar de website vroeg.

Stap

Selecteer de optie waarmee u uw voordelen of de status van een lopende claim kunt controleren.

Stap

Voer uw claimnummer, geboortedatum en een deel van uw sofinummer of pincode in. Verschillende staten hebben andere informatie nodig; volg de instructies op je scherm.

Stap

Bel uw claimexaminator als u andere vragen heeft over de status van uw claim of de compensatiecontrole van uw werkman.


Video: