In Dit Artikel:

Een triple net huurovereenkomst is een overeenkomst tussen een huurder en verhuurder die de huurder verantwoordelijk maakt voor alle kosten van het onroerend goed in aanvulling op huur. Deze huurstijl is gebruikelijk voor commercieel onroerend goed en volgens The Money Alert betaalt de huurder huur, belastingen, verzekering en onderhoud aan het gebouw. Triple.net zegt dat triple netleases vaak worden gebruikt voor zeer grote objecten en langlopende huurovereenkomsten van ongeveer 10 jaar of meer. Het belangrijkste voordeel van een triple net lease voor een huurder is meer controle over het gebouw. Voor verhuurders ligt het voor de hand om te voorkomen dat er kosten worden gemaakt aan het gebouw terwijl de huurder verantwoordelijk is voor alle kosten.

Hoe Triple Net Lease berekenen: triple

Stap

Verdeel de jaarlijkse onroerende voorheffing door 12 om de maandelijkse onroerende voorheffing te bepalen. Dit resultaat is het belastingpercentage per maand.

Stap

Bereken de maandelijkse verzekeringskosten door de jaarlijkse verzekeringskosten te delen door 12. Dit resultaat is het percentage van de verzekering per maand.

Stap

Tel de maandelijkse huurkosten, maandelijkse onderhoudskosten, de belasting per maand en het verzekeringsbedrag per maand bij. Het totaal van deze kosten is de maandelijkse nettohuurhuur per drie maanden.


Video: Suspense: The Kandy Tooth