In Dit Artikel:

De aanbodfunctie in de economie wordt gebruikt om aan te geven hoeveel van een bepaald product moet worden geleverd gezien de prijs van een bepaald goed. Het wordt gebruikt in combinatie met wat de vraagfunctie wordt genoemd om evenwichtsprijzen voor verschillende markten te bepalen.

Hoe een voedingsfunctie voor economie te berekenen: economie

Gebruik de kracht van economie.

Stap

Bepaal de prijs van goederen gerelateerd aan het product waarvan u de leveringsfunctie probeert uit te rekenen.

Stap

Ontdek hoeveel leveranciers of producenten van het gegeven goed er zijn.

Stap

Bepaal de functie op basis van hoe de gegeven hoeveelheden de levering van een product zouden beïnvloeden. Dit zal voor een bepaald product anders zijn. Er wordt echter altijd van uitgegaan dat de prijs van gerelateerde producten en het aantal leveranciers constant worden gehouden. Neem bijvoorbeeld een denkbeeldige economie waarbij de hoeveelheid geleverd artikel de prijs is, minus 1/5 van de prijs van gerelateerde goederen, plus het aantal leveranciers. In dit geval zou de leveringsfunctie "Qs = P - 1 / 5Prg-S" zijn.


Video: