In Dit Artikel:

Leg een reeks uitspraken over de prestaties neer die het prestatiegebied vertegenwoordigen dat volgens u juist is. Een eenvoudig bereik omvat: een acceptabel teken, een laag cijfer, een standaardteken, een opmerkelijke prestatie en de hoogst mogelijke prestatie. Leg met de statements de uitvoeringen vast die je de typische prestatie vertellen op een plaats in je bereik. Als u de voorkeur geeft aan een fijnere schaal, schrijft u zes tot 25 instructies.

Ontwikkel instructies die werken voor alle prestatieresultaten waarvoor u uw weegschaal wilt gebruiken.

Schaalscore Berekeningsrichtingen

Stap

Wijs nummers uit een gekozen bereik toe aan elke instructie. Begin met de standaard. Dit getal staat voor de standaardprestatie van een persoon, de prestatie waarvoor andere uitvoeringen worden gemeten. Het getal 100 is een normale standaard. Zet een nul in je schaal, onderaan - dit is de laagst mogelijke score.

Kies het hoogste aantal dat volgens u kan worden bereikt, de perfecte score. Plaats dit nummer - bijvoorbeeld 200 - bovenaan met een opdracht voor de beste verklaring. Wijs vervolgens een getal toe aan het acceptabele teken dat de instructie op de juiste numerieke afstand plaatst van de standaardinstructie en de nul. Zet vervolgens de lage score op nummer om zijn verklaring precies goed te plaatsen, tussen de acceptabele verklaring en de standaard. Last, nummer de verklaring over opmerkelijke prestaties om het uw gekozen maatregel boven de standaardverklaring te plaatsen, maar minder dan de perfecte.

Stap

Ontwerp uw formule. Vergelijk de schaalscore met de onbewerkte score maal de verdeling van de prestatiescore met de standaard.

Stap

Gebruik voor elke prestatiescore de vergelijking om de geschaalde score te berekenen.

Stap

Rangschik de geschaalde scores in volgorde van hoogste naar laagste. Let op de standaard, acceptabele en perfecte score op de kaart. Bekijk je geschaalde scores op de kaart om je artiesten te beoordelen.


Video: Compute-gemiddelde over meerdere vragen berekenen