In Dit Artikel:

Rendement tot einde looptijd, vaak aangeduid als YTM of rendement, is het verwachte rendement op een obligatie als deze tot de vervaldatum wordt aangehouden. Het verwachte rendement wordt berekend als een jaarlijks percentage. Het berekenen van YTM vereist de prijs van de obligatie, nominale waarde, tijd tot de vervaldatum en de rentevoet van de coupon. Een schatting van het rendement van een obligatie tot de vervaldatum kan worden berekend met behulp van een rentetabel. De meest nauwkeurige manier is echter om de variabelen in een financiële rekenmachine in te voeren met behulp van de tijdwaarde van de geldrij.

Financieel adviseur met calculator

Stap

Wis de tijdwaarde van de geldrij op uw rekenmachine. Druk op de tweede knop en vervolgens op de knop met "clear TVM" hierboven geschreven, die op de meeste financiële calculators de knop "FV" is. De TVM-rij op de rekenmachine bestaat uit de knoppen "N", "I / Y," "PV", "PMT" en "FV".

Stap

Gebruik de volgende nummers om de voorbeelden in de volgende vijf stappen te volgen. Corporation A geeft een lening van vijf jaar uit met halfjaarlijkse samenstellingen voor $ 900. De nominale waarde is $ 1.000 en couponbetalingen zijn $ 40.

Stap

Voer in de calculator het aantal perioden in tot de binding volwassen is. Druk op de knop "N" om in te voeren. Gebruik het aantal perioden, niet jaren. Obligaties met halfjaarlijkse samenstellingen hebben twee keer zoveel periodes als er nog jaren overblijven.

Uit het bovenstaande voorbeeld zou N gelijk zijn aan 2 perioden per jaar x 5 jaar = 10 perioden.

Stap

Voer de huidige marktprijs van de obligatie in de calculator in. Druk vervolgens op de knop "+/-" om deze negatief te maken. Druk op de knop "PV" om de waarde in te voeren. Dit vertegenwoordigt de uitgaande kasstroom die nodig is om de obligatie te kopen. Als dit nummer niet negatief wordt gemaakt, wordt 'fout' weergegeven op het scherm wanneer de laatste berekening is gemaakt.

Verdergaand met het voorbeeld zou -900 worden ingevoerd als de waarde voor de huidige waarde.

Stap

Voer de couponbetaling per periode in de rekenmachine in. Dit zijn positieve waarden. Druk op de "PMT" -knop om ze in te voeren in het geheugen van de rekenmachine. Vergeet niet om betalingen te berekenen op basis van de couponrente en nominale waarde van de obligatie. Verdeel de couponrente indien nodig om halfjaarlijkse betalingen te verwerken.

Kortingsbonbetalingen in het voorbeeld zijn gelijk aan $ 40. In het voorbeeld kan ook worden vermeld dat de couponrente 8 procent is. Dit vereist de erkenning dat betalingen halfjaarlijks worden gedaan, dus het percentage per betaling moet worden gedeeld door twee.

Stap

Voer de nominale waarde van de obligatie in de rekenmachine in. Druk op "FV" om het in het geheugen van de computer in te voeren. Dit is de betaling die op de vervaldatum aan de koper van de obligatie is terugbetaald. Het is een positieve waarde. Het FV-nummer en het PV-nummer moeten tegengestelde tekens bevatten om de berekening correct te laten werken.

Na het voorbeeld zou de FV die werd ingevoerd $ 1.000 zijn. De meeste uitgegeven obligaties hebben nominale waarden van $ 1.000; als problemen geen nominale waarde aangeven, moet een nominale waarde van $ 1.000 worden aangenomen.

Stap

Druk op de knop "CPT". Druk vervolgens op "I / Y." De opbrengst tot de vervaldatum wordt weergegeven op het scherm van de rekenmachine. Als de samenstelling halfjaarlijks was, zorg er dan voor dat u de YTM met twee vermenigvuldigt, zodat het jaarrente wordt weergegeven.

Het juiste antwoord op het voorbeeld is YTM = 5,31 procent.


Video: You Bet Your Life: Secret Word - Door / Heart / Water