In Dit Artikel:

Winst / verliesratio verwijst naar de relatie tussen de verwachte winst van een investering of een reeks investeringen, naar de kosten van het maken van de investering of investeringen. Hoe groter het eerste cijfer (winst) tot het tweede cijfer (verlies), hoe beter de verhouding. Als de ratio ooit wordt omgedraaid en het verlies groter is dan de winst, resulteert de investering in een nettoverlies van kapitaal. Meestal wordt een verhouding van minimaal 2: 1 of meer bij voorkeur 3: 1 beschouwd als een teken dat de investerings- of investeringsstrategie succesvol is geweest.

Stap

Bepaal de prijs van de investering. Als bijvoorbeeld 100 aandelen van een aandeel worden gekocht voor $ 10 per stuk, bedragen de kosten $ 1.000.

Stap

Bepaal de winst of verwachte winst van een investering. Als er bijvoorbeeld 100 aandelen van dezelfde aandelen zijn of naar verwachting $ 19 dollar per aandeel zullen bereiken, is de winst $ 1.900.

Stap

Noteer de verhouding tussen winst en verlies, geschreven als winst: verlies. Met behulp van hetzelfde investeringsvoorbeeld zou de ratio worden geschreven als 1.900: 1.000.

Stap

Vereenvoudig de verhouding van winst tot verlies. Dit kan vaak worden gedaan door winst en verlies te delen door een gemeenschappelijke factor. Bijvoorbeeld: (1.900: 1.000) gedeeld door 1.000 = 1.9: 1. Dit is de winst-verliesratio en dit geeft aan dat de investering licht winstgevend was.


Video: Kengetallen Current en Quick Ratio