In Dit Artikel:

De winst voor belasting wordt berekend door de kosten van een bedrijf van zijn inkomsten af ​​te trekken zonder rekening te houden met vennootschapsbelastingen. Vaste kosten, terugbetalingen van langlopende schulden en verzekeringen, variabele kosten - zoals lonen, reclame en kantoorkosten - en niet-contante uitgaven zoals afschrijvingen en waardeverminderingen worden allemaal meegenomen in de berekening van de winst voor belastingen. Bedrijfseigenaren gebruiken dat cijfer vaak om te bepalen of er geld beschikbaar is voor compensatie door extra functionarissen en aandeelhoudersverdelingen.

Stap

Bereken de brutowinst door de kosten van verkochte goederen van het inkomen af ​​te trekken. De kostprijs van verkochte goederen bestaat uit uitgaven zoals materialen, onderaannemers, directe arbeidskosten en andere werkkosten die rechtstreeks verband houden met het eindproduct. De kostprijs van verkochte goederen is niet relevant in professionele of servicegerelateerde bedrijven.

Stap

Trek de verkoop-, algemene en administratieve kosten van het bedrijf af van de berekende brutowinst. Verkoop-, algemene en administratieve kosten omvatten huur, nutsvoorzieningen, kantooruitgaven, personeelskosten en kantoordiensten en gerelateerde loonheffingen. De resulterende waarde vertegenwoordigt EBITDA, of winst vóór rentelasten, belastingen, afschrijvingen en amortisatie.

Stap

Trek rentekosten, afschrijvingen en amortisaties af van EBITDA om te komen tot inkomsten vóór belastingen of winst voor belastingen.


Video: Berekenen inkomstenbelasting box 1 - (economie)