In Dit Artikel:

De Consumentenprijsindex is een maat voor het totale prijsniveau voor goederen en diensten in een economie. De index vertegenwoordigt de gemiddelde prijs die is betaald voor een groep van 200 goederen en diensten en wordt maandelijks vrijgegeven door het Bureau of Labor Statistics. Economen gebruiken de CPI als een economische indicator en om de waarde van andere indices aan te passen. De CPI wordt ook gebruikt om de kosten van levensonderhoud aan te passen voor consumentenbetalingen, zoals sociale zekerheid en andere overheidsuitkeringen.

Gegevens en berekening

Ga naar de BLS-website om gegevens te vinden over de waarde van de index op de specifieke tijdstippen die u wilt meten. Steek uw waarden in de volgende vergelijking:

Procentuele verandering in CPI = (eindwaarde van index - startwaarde van de index) / startwaarde van de index x 100

Voorbeeld

Als u het procentuele verschil in CPI tussen december 2013 en december 2014 wilt berekenen, gaat u naar de BLS-website om te zoeken naar de CPI van 233.049 in december 2013 en 234.812 in december 2014. Bepaal de procentuele verandering aan de hand van de volgende vergelijking:

Procentuele verandering in CPI = (234.812 - 233.049) / 233.049 x 100

De procentuele verandering in de CPI tussen december 2013 en december 2014 was 0,775%.


Video: Consumenten Prijsindexcijfer (CPI) - (economie)