In Dit Artikel:

Het bedrag van de vorderingen van een bedrijf op zijn balans is het bedrag dat zijn klanten verschuldigd zijn voor producten en diensten die zij op krediet van het bedrijf hebben gekocht. Om de uitgaven van een bedrijf te matchen met de boekhoudperiode waarin het zijn inkomsten verdient, moet een bedrijf een schatting maken van het deel van de te ontvangen rekeningen dat klanten waarschijnlijk niet zullen betalen, de zogenaamde voorziening voor dubieuze rekeningen. Netto-debiteuren is het bedrag aan debiteuren dat het bedrijf waarschijnlijk van zijn klanten zal ontvangen. Bereken dit bedrag op de balans van een bedrijf.

Stap

Zoek de debiteuren van een bedrijf op die zijn opgenomen in het gedeelte 'Vaste activa' van de balans. Stel bijvoorbeeld dat een bedrijf $ 500.000 aan debiteuren heeft.

Stap

Zoek de vergoeding van de onderneming voor dubieuze rekeningen of reserve voor dubieuze rekeningen die hieronder zijn vermeld in de rubriek Vaste activa van de balans. Stel in het voorbeeld dat het bedrijf 30.000 dollar heeft gereserveerd voor dubieuze accounts.

Stap

Trek de vergoeding voor dubieuze rekeningen van het bedrijf af van het debiteurensaldo om de netto-vorderingen te berekenen. In het voorbeeld trekt u $ 30.000 af van $ 500.000 om $ 470.000 aan netto vorderingen te ontvangen.


Video: Afschrijvingen Boekwaarde