In Dit Artikel:

Veel investeringen zullen in waarde toenemen en een samengesteld rendement opleveren naarmate de tijd vordert. Beleggers kunnen de natuurlijke logfunctie gebruiken om het voortdurend gecompliceerde rendement op aandelen en obligaties te berekenen. Bij het constante rendement per aangifte wordt ervan uitgegaan dat u uw inkomsten constant herinvesteert met hetzelfde rendement.

Laptop en Kladblok met exemplaarruimte

Close-up van spreadsheet en laptop

Log Return voor obligaties

Om het natuurlijke logboekrendement voor obligaties te berekenen, moet u eerst de aangegeven rentevoet identificeren. De meeste obligaties geven duidelijk de rentevoet weer als onderdeel van de obligatietitel. Voer in een spreadsheet de formule '= LN (1 + vermelde rentevoet)' in een cel in. Een obligatie met een rentepercentage van 9 procent zou bijvoorbeeld "= LN (1,1)." Het resulterende cijfer is het continu samengestelde jaarlijkse rendement op de obligatie.

Log Return voor aandelen

In tegenstelling tot obligaties betalen aandelen geen vooraf vastgestelde rente aan eigenaars. De prijs van veel aandelen neemt echter in de loop van de tijd toe. Om het logboekrendement te berekenen, moet u eerst de beginwaarde van het aandeel en de huidige waarde van het aandeel vinden. Voer in een spreadsheet de formule '= LN (huidige prijs / originele prijs)' in. Als u bijvoorbeeld een aandeel hebt gekocht voor $ 25 per aandeel dat momenteel $ 50 per aandeel is, voert u "= LN (50/25)." Het resulterende cijfer is het continu samengestelde rendement voor de aandelen voor die periode.


Video: Logaritmische functies: Basisregel logaritme - Wiskunjeleren