In Dit Artikel:

Voordat u de waarde van een stuk grond kunt bepalen, moet u eerst weten hoe groot de plot is. Dit betekent dat het kunnen berekenen van de grootte van een plot een essentiële vaardigheid is voor iedereen die vastgoed wil kopen of verkopen. Landpartijen zijn echter in alle vormen beschikbaar, wat betekent dat de standaardmethode voor het berekenen van hun grootte iets anders kan zijn dan u verwacht. De eenvoudigste manier om deze berekening uit te voeren, is met behulp van een online calculator.

0

Stap

Klik op de "landcalculator" in het gedeelte resources van dit artikel. Er zou een webpagina moeten verschijnen.

Stap

Bestudeer het parallellogram aan de linkerkant van het scherm op de webpagina. Er moeten 4 verschillende punten gemarkeerd zijn op het parallellogram. Deze 4 punten hebben het label A, B, C en D. Merk ook op dat er 5 lijnen zijn die deze vier punten verbinden, 1 voor elke zijde van het parallellogram en een extra lijn die loopt van punt B naar punt C.

Stap

Meet het perceel. Je zou vijf afzonderlijke metingen moeten verzamelen die overeenkomen met de vijf afzonderlijke lijnen die je vindt op het parallellogram van de webpagina. Neem de metingen in de eenheden die u wilt (voeten, yards, meter), zolang u consistent blijft.

Stap

Voer de vijf metingen in de juiste tekstvelden in de landcalculator in.

Stap

Klik op 'Nu berekenen'. De grootte van uw landpartij moet automatisch worden weergegeven. Het antwoord zal worden gegeven in dezelfde eenheden die u hebt gebruikt voor uw metingen. Als u bijvoorbeeld uw landmetingen in voeten hebt uitgevoerd, heeft het antwoord betrekking op het totale aantal vierkante voet van het land.


Video: