In Dit Artikel:

De inflatiecorrectie helpt u vroegere prijzen en inkomens in huidige termen uit te drukken. Om de dollarwaarden voor inflatie aan te passen, moet u ze vermenigvuldigen met de inflatiecorrectiefactor. De inflatiecorrectiefactor geeft de cumulatieve inflatie weer sinds het vorige prijsniveau werd genoteerd en wordt gevonden door gebruik te maken van de jaarlijkse CPI-inflatie gepubliceerd door het U.S. Bureau of Labor Statistics.

hemel hoog gas prijs ongelode 4.44

Inflatie leidt tot hogere kosten voor consumenten.

Berekening van de inflatie-aanpassingsfactor

Om de inflatiecorrectiefactor te berekenen, moet u de jaarlijkse inflatie voor elk van de jaren in uw prijsklasse optrekken. Vervolgens voegt u er een aan elk van die nummers toe en vermenigvuldigt u de resulterende cijfers. Het eindresultaat is de inflatiecorrectiefactor. Als u de prijs of het loon in het verleden vermenigvuldigd met deze factor, heeft u de afgelopen prijs of het loonniveau aangepast voor inflatie. Stel dat u in 2011 $ 35.000 aan een werknemer betaalde en dit bedrag wilt aanpassen aan de inflatie. De jaarlijkse inflatie voor de jaren na 2012 en 2013 is respectievelijk 1,7 procent en 1,5 procent. De inflatiefactor is (1 + 1,17%) _ (1 + 1,5%) = 1,0323. Dus $ 35.000 gecorrigeerd voor inflatie is gelijk aan $ 35.000_1.0323, of $ 36.129.


Video: Nieuw huurbeleid, nieuwe huurprijzen