In Dit Artikel:

Ga naar de website Paycheck city, paycheckcity.com. Kies onder "basic" de salariscalculator "salaris" of "per uur". Voor de salariscalculator, moet u uw jaarsalaris weten, waarbij u alleen uw uurloon voor de rekenmachine per uur moet weten. Dit zijn beide gratis rekenmachines.

Stap

Selecteer "Indiana" in het vervolgkeuzemenu bovenaan. Voer uw betalingsgegevens in, salaris of uurbedrag. Voer ook het aantal uren in dat op uw loonstrook staat, uw federale archiveringsstatus, uw status van indiening van staten en eventuele vooringenomen belastingen die voortkomen uit uw brutoloon. De aftrekposten van Pretax omvatten zaken zoals ziektekostenverzekering en aftrekposten van het pensioenplan.

Stap

Klik op "Berekenen" om de resultaten te zien. U ziet een uitsplitsing die wordt vermeld aan de hand van de betaalgegevens die u hebt ingevoerd. Zoek in de kolom "resultaten loonlijst" naar het bedrag van "Indiana" om het berekende bedrag aan belastingen in Indiana te zien aftrekken van een salaris. Als u bent vergeten uw staat te selecteren voordat u op "Berekenen" hebt gedrukt, ziet u "Arizona" omdat dat de standaardstatus is. Ga gewoon terug naar een pagina om "Indiana" te selecteren en probeer opnieuw te berekenen.


Video: