In Dit Artikel:

Hoe te berekenen per uur Compounding Interest. Weten hoe u samengestelde rente per uur moet berekenen, is nuttig bij het evalueren van het nut van kortlopende leningen en andere financiële opties. Als u eenmaal de waarde van bepaalde variabelen kent, is het maken van de juiste berekening slechts een functie van het inpluggen van de waarden in een eenvoudige formule.

Stap

Bepaal de waarde van de volgende bedragen: de beginwaarde van de lening, de samengestelde rentevoet per uur en het aantal uren dat is verstreken sinds de samengestelde rente is begonnen. Deze drie waarden komen overeen met respectievelijk de variabelen L, i en h.

Stap

Voeg deze waarden in de volgende formule in: L keer (1 + i) ^ h = F. F staat voor het totale verschuldigde bedrag op de lening, inclusief de samengestelde rente.

Stap

Los de formule voor F op. Als u alleen het bedrag aan rente wilt weten dat is opgebouwd onafhankelijk van de initiële waarde van de lening, trekt u de waarde van L af van de waarde van F.


Video: Bereken het percentage of bereken hoeveel %