In Dit Artikel:

Het berekenen van een flexibiliteitsbudgetvariantie verschilt van een vaste-budgetvariantie doordat de eerste meer aandacht vereist vanwege de constante bewaking van de kosten die gepaard gaan met een flexibel budget. Voor een budget met een categorie voor voedsel moet u bijvoorbeeld bijna elke dag nieuwe items toevoegen aan de lijst met uitgaven. Een vast budget heeft statische kosten, zoals huur of autoverzekeringen, die elke maand hetzelfde bedrag kosten.

Hoe flexibel-budget variantie te berekenen: variantie

Het berekenen van uw flexibele budgetvariantie zorgt ervoor dat u beter op uw geld kunt lezen.

Stap

Voeg al uw uitgaven in elke flexibele categorie toe aan uw budget. U moet ervoor zorgen dat u elke uitgave gedurende de maand of het jaar hebt genoteerd als u een jaarlijks budget berekent.

Stap

Trek het maandelijks totaal van elke categorie af van het gebudgetteerde, het resultaat wordt uw categorievariantie. Als het resultaat negatief is, hebt u het budget overschreden. Als je positief bent, ben je onder budget.

Stap

Voeg alle categorieën samen toe om uw totale uitgaven voor de maand te krijgen en trek die af van het totale budget voor de maand. Als het aantal negatief is, hebt u het budget overschreden. Als het positief is, bent u onder budget. Dit nummer is uw flexibele budgetvariantie.

Stap

Controleer het aantal op juistheid door het totale bedrag dat u aan het einde van de maand hebt, af te trekken met het totaal aan het einde van de laatste maand. Het verschil tussen de maanden moet identiek zijn aan uw flexibele budgetvariantie.


Video: flexible budget variance