In Dit Artikel:

Standaardtarief is het aantal standaardwaarden dat een bedrijf heeft vergeleken met het aantal uitstaande leningen. De standaardfrequentie geeft het percentage leningen weer dat gedurende een bepaalde periode in gebreke is gebleven. Meestal is de geanalyseerde periode maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks. Hoe hoger de standaardratio die een bedrijf heeft, hoe erger het is om solide schulden af ​​te geven en de uitgegeven schuld te incasseren. Analisten kunnen dezelfde berekening gebruiken om te zien hoe snel een bedrijf in gebreke blijft bij zijn leningen.

Hoe de standaardfrequentie te berekenen: jaar

Standaardtarieven tonen de efficiëntie van leenverzamelingen.

Stap

Bepaal het totale aantal wanbetalingen op leningen die een bedrijf in de loop van een jaar heeft. Een kleine geldschieter had bijvoorbeeld dit jaar drie mensen in gebreke bij persoonlijke leningen. Als alternatief heeft een klein bedrijf in de loop van het jaar één lening niet betaald.

Stap

Bepaal het aantal uitstaande leningen gedurende het jaar voor de kredietgever. In ons voorbeeld had de kleine geldschieter gedurende het jaar 100 leningen uitstaan. In de alternatieve; het kleine bedrijf had gedurende het jaar 5 leningen.

Stap

Deel het aantal wanbetalingen door het aantal uitstaande leningen gedurende het jaar. In ons voorbeeld is 3 gedeeld door 100 gelijk aan een standaardpercentage van 3 procent. Als alternatief is 1 gedeeld door 5 gelijk aan een standaardpercentage van 20 procent voor het jaar voor het kleine bedrijf.


Video: frequentietabel opstellen met Excel