In Dit Artikel:

Kapitaalwaarde verwijst in essentie naar de marktwaarde van een bepaald actief of een bepaalde groep activa op een bepaald moment. De methode waarmee de kapitaalwaarde van een actief wordt bepaald, hangt grotendeels af van de aard van het activum zelf. De kapitaalwaarde van een huis of auto, bijvoorbeeld, omvat complexe variabelen en vereist de diensten van een speciaal opgeleide taxateur. Daarentegen kan de kapitaalwaarde van dergelijke activa als aandelen eenvoudig worden bepaald op basis van het aantal eenheden, of aandelen, iemand houdt en de huidige beurskoers. Een dergelijke waardering wordt hieronder toegelicht.

Hoe kapitaalwaarde te berekenen: activa

De kapitaalwaarde van een actief is een uitdrukking van de marktwaarde op een bepaald moment.

Stap

Ga met uw internetbrowser naar een financiële website door het webadres in te typen (zie "Bronnen" hieronder) in de adresbalk bovenaan de browser en druk op de ENTER-toets.

Stap

Typ de naam of het symbool van de voorraad in het formulier bovenaan de startpagina. Klik op de knop 'Offertes ophalen' of 'Starten' * Let op de prijs en tijd van de laatste transactie en de huidige datum.

Stap

Gebruik uw rekenmachine om deze prijs te vermenigvuldigen met het aantal aangehouden voorraadeenheden. Het resultaat is de kapitaalwaarde van de holdings voor dit specifieke aandeel vanaf de genoteerde tijd.


Video: Samengestelde interest: contante waarde van kapitaal - (M&O)