In Dit Artikel:

John Maynard Keynes heeft de consumptieformule gemaakt om de relatie tussen het besteedbaar inkomen en het totale aantal consumenten weer te geven. De formule is C = A + MD. Dat wil zeggen dat C (consumentenbestedingen) gelijk is aan A (autonome consumptie) toegevoegd aan het product van M (marginale consumptiepataliteit) en D (reëel besteedbaar inkomen). Keynes 'formule is een nietje in de consumenteneconomie.

Autonome consumptie berekenen: autonome

De factuur voor de supermarkt is een onderdeel van de autonome consumptie.

Stap

Bepaal welke van uw regelmatig geplande facturen essentieel zijn. Dit zijn rekeningen die moeten worden betaald, zelfs als u werkloos was, zoals huur, nutsvoorzieningen en boodschappen. Neem geen niet-essentiële facturen op voor zaken als mobiele telefoons, levensverzekeringen of medische verzekeringen.

Stap

Bepaal het minimumbedrag dat u kunt betalen voor deze facturen.

Als u bijvoorbeeld water en elektriciteit hebt gebruikt, bepaalt u de kleinste energierekeningen die u kunt ontvangen. Als je kleinere hoeveelheden minder duur voedsel hebt gekocht, bepaal dan de kleinste boodschappenrekening die je zou moeten betalen.

Stap

Voeg deze minimale, essentiële facturen samen toe. Dit is uw autonome consumptie - de minimale hoeveelheid consumptie die zou blijven bestaan, zelfs als u werkloos was.


Video: Uitleg Multiplier