In Dit Artikel:

Hoewel Texas een van de staten is die het huwelijk van de gewone wet erkennen, beperkt de wet van Texas ook de personen die gemachtigd zijn huwelijken te vervullen of te plechtig te houden. Een officiant is iemand die een religieuze ritus leidt. Om op te treden als een officiant op een bruiloft binnen de grenzen van Texas, moet je een actieve of gepensioneerde rechter zijn, een erkende of geordende priester, minister of rabbijn, een officier die is aangesteld door een religieuze organisatie of een vrederechter.

Ordained lid van de geestelijkheid

Stap

Overleg met een voorganger, priester of rabbijn binnen uw eigen religieuze traditie als u geïnteresseerd bent om een ​​gewijd lid van de geestelijkheid te worden. Deze mensen kunnen u gedetailleerde informatie geven over de vereisten voor de wijding van uw geloof. Ze kunnen je ook een idee geven van de uitgebreide tijdsbesteding die vereist is voor veel gevestigde geloofsovertuigingen en je helpen beslissen of de roeping van de bediening voor jou is.

Stap

Voltooi de educatieve vereisten voor je religieuze geloof. Dit kan jaren studie in een seminarie, een jeshiva of een gelijkwaardig ministerieel onderwijsprogramma met zich meebrengen, waar je een grondige training krijgt in theologie, praktijk, ritueel en liturgie, kerk-, tempel- of synagogebeheer en schriftuurlijke counseling.

Stap

Serveer in een positie van leiderschap. Veel gevestigde geloofsovertuigingen vereisen dat je verschillende toprollen vervult binnen je gemeente voorafgaand aan de volledige wijding.

Gerechtigheid van de vrede

Stap

Word een inwoner van Texas. Door het standbeeld, om je te kwalificeren als een vrederechter, moet je minstens 12 maanden inwoner van Texas zijn geweest en minstens 18 jaar oud zijn. Praktisch gezien, om concurrerend te zijn voor een vrederechter, moet je al een afgestudeerd jurist zijn en een praktiserend advocaat.

Stap

Verkrijg de aanvraag papierwerk, die u kunt krijgen van het kantoor van de staatssecretaris van Texas. Onder de documenten zal een machtiging voor een criminele achtergrondcontrole.

Stap

Vraag een afspraak van de gouverneur van Texas. Als een vrederechter, kun je officiëren bij huwelijken in Texas.

Officier van een religieuze organisatie

Stap

Dienen in een positie van leiderschap in uw kerk, tempel of synagoge. Religieuze organisaties hebben vaak lekenleiders die als ouder in hun gemeente functioneren. Je kunt dit doen zonder door de rigoureuze theologische opleiding te gaan die vaak wordt verlangd van voorgangers, priesters, predikanten en rabbijnen.

Stap

Verkrijgen van een afspraak als een oudere of andere vergelijkbare officier positie. De wet van Texas staat officieren binnen een religieuze organisatie toe die niet noodzakelijk predikanten, priesters of rabbijnen zijn om te officiëren tijdens een huwelijksceremonie.

Stap

Verkrijg toestemming van je religieuze opdracht om huwelijksceremonies uit te voeren. De wet van Texas verleent kerken en andere religieuze organisaties een ruime vrijheid bij het bepalen wie binnen hun eigen tradities huwelijksvoltrekkingen mag verrichten. Als je religieuze organisatie je de autoriteit verleent, dan zal Texas dat erkennen en je toestaan ​​om de huwelijksakte te ondertekenen als de officiant.


Video: Meet the Texas Wedding Ministers