In Dit Artikel:

Wanneer onroerendgoedbelastingen te ver achterstallig zijn geworden, zullen sommige staten de eigendomsakte verkopen als een manier om de belastingen die ze verschuldigd zijn te recupereren. Niet alle staten verkopen onroerend goed als belastingen delinquent zijn; sommigen verkopen in plaats daarvan een retentierechtcertificaat op het onroerend goed. Een vastgoedeigenaar kan het eigendom van zijn onroerend goed behouden door het retentierecht met rente en boetes af te betalen, zolang de uitbetaling plaatsvindt binnen een specifieke wettelijke termijn.

Hoe lang duurt het voordat een belastingdelinquent onroerend goed wordt verkocht voor de belastingen?: voordat

Elke staat behandelt delinquente onroerendgoedbelasting op zijn eigen manier.

Staatspecifieke wetten

Elke staat heeft zijn eigen reeks wetten, regels, voorschriften en procedures voor het omgaan met belastingdelinquente eigendommen. De meeste staten veilen een fiscaal retentierechtcertificaat in plaats van het onroerend goed te verkopen, maar sommigen zullen in plaats daarvan de belastingaangifte veilen. Andere staten verkopen het onderpand of de daad niet. De hoeveelheid tijd die verstrijkt voordat de staat of de lokale overheid actie onderneemt op achterstallige belastingen, hangt volledig af van de staat waarin het onroerend goed zich bevindt en soms heeft elke provincie binnen de staat ook verschillen in beleid.

Eigendom Belastingen

In alle gevallen, wanneer onroerende voorheffing onbetaald blijft, ontvangt de eigenaar van de accommodatie berichten per post. Als er voldoende tijd is verstreken, kan de eigenaar van de accommodatie een gecertificeerde brief ontvangen waarin staat dat de woning wordt geveild. In staten die pandrechten verkopen, bieden beleggers aan de houder van het retentierecht te zijn, zodat ze de rentebetalingen kunnen verdienen. Rentetarieven variëren per staat en in sommige gevallen bieden de beleggers het tarief om het retentierecht te behalen. Sommige staten kennen een rentetarief van 16 procent of meer toe, en de eigenaar van het pand moet die rente bovenop het oorspronkelijke retentierechtbedrag terugbetalen om het eigendom van zijn eigendom te behouden.

Belasting betaalde verkoop

Staten die geen pandrechten verkopen, mogen in plaats daarvan belastingaangiften verkopen. Net als het belastingstelsel, ontvangt de oorspronkelijke eigenaar van het onroerend goed ruimschoots kennis van verschuldigde belastingen en de intentie om te veilen als de situatie daar aanleiding toe geeft. Bij een verkoop van belastingaankopen hebben beleggers geboden om het onroerend goed te kopen voor de totale kosten van openstaande belastingen en boetes. Winnende bieders ontvangen een akte of titel van het onroerend goed, zodat ze de nieuwe wettelijke eigenaar worden zodra de veiling is voltooid.

Type eigenschap

In een paar staten is er een combinatie van pandrecht en koopakte voor belastingdelinquente eigendommen, of er zijn uitzonderingen in de wetten. In Texas bijvoorbeeld, beleggen beleggers hun akten op een veiling. De oorspronkelijke eigenaar van het pand kan de belegger terugbetalen voor het totale bedrag dat hij op de veiling heeft uitgegeven plus 25 procent aan boetes en opnieuw eigenaar worden van de eigendom. Als de geveilde woning een woning is - wat betekent dat het de primaire verblijfplaats voor de eigenaar was - kan de eigenaar zijn belastingakte terug kopen binnen twee jaar na de datum van de veiling. Als het pand echter geen woning is, moet de oorspronkelijke eigenaar de akte terug kopen en binnen zes maanden volledige boetes betalen. In andere staten kan een eigendomsakte of pandrecht niet worden geveild als het eigendom is van een bejaarde of gehandicapte persoon.

Potentiële verlossing

In staten die belasting pandrechten verkopen, is er een bepaalde periode van tijd vermeld door de wet waarin de oorspronkelijke eigenaar van het pand het retentierecht kan betalen en volledige afscherming te voorkomen. Deze periode staat bekend als de inwisselperiode. In de inwisselperiode heeft de pandhouder geen wettelijk toegangs- of eigendomsrecht op de betreffende woning. Als de eigenaar het retentierecht niet met rente betaalt voordat de inwisselingsperiode afloopt, kan de retentierechthouder verhandelingsverzoeken via een lokale rechtbank juridisch indienen. De inwisselingsperioden variëren van zes maanden tot drie jaar.


Video: