In Dit Artikel:

Dronken rijden is nooit een goed idee, en bestuurders in Texas of een andere staat hebben te lijden aan onaangename en kostbare boetes als ze worden veroordeeld. Afhankelijk van hoe vaak een chauffeur veroordeeld is voor dronken rijden, variëren de boetes in Texas van boetes, behandelingsprogramma's en gemeenschapsdienst tot schorsing en gevangenisstraf. Een veroordeling blijft chauffeurs achtervolgen nadat ze alle straffen hebben voltooid, door hogere verzekeringsrentes.

Hoe lang heeft een DWI invloed op de verzekeringskosten in Texas?: lang

Drinken en rijden gaan niet samen.

DWI-wetten in Texas

In de staat Texas wordt een bestuurder beschouwd als legaal bedwelmd in Texas als hij een bloedalcoholgehalte (BAC) heeft van 0,08 of hoger. Hij riskeert gearresteerd te worden voor een DWI, of rijden onder invloed, en minderjarigen kunnen worden gearresteerd in Texas voor een BAC van 02, terwijl commerciële chauffeurs wettelijk niet mogen rijden met een BAC van 0,04 of hoger. Texas handhaaft de impliciete toestemmingswet, wat betekent dat een bestuurder, door een voertuig te besturen op de openbare weg of op snelwegen, heeft geïmpliceerd, door zijn actie, zijn toestemming om een ​​adem-, bloed- of urinemonster te voltooien om de aanwezigheid van alcohol of drugs te controleren. Bestuurders die weigeren te testen, worden onderworpen aan soortgelijke boetes als die voor een DWI-veroordeling.

Rijden opnemen

Een DWI-veroordeling in Texas blijft voor altijd bij de bestuurder en zal zijn verzekeringspercentages gedurende meerdere jaren beïnvloeden. De wet van Texas staat toe dat de DWI uit het record van een persoon wordt verwijderd als aan bepaalde specifieke voorwaarden is voldaan, maar als de persoon zijn licentie heeft opgeschort of ingetrokken, wordt de registratie van deze gebeurtenissen niet verwijderd.

Verzekerings tarieven

Volgens J. Gary Trichter, een procureur uit Texas die gespecialiseerd is in DWI-rechtszaken, kunnen de autoverzekeringskosten van een bestuurder mogelijk verviervoudigen als hij wordt veroordeeld voor een DWI. Hoewel de DWI-veroordeling voor altijd bij de bestuurder blijft, zullen verzekeringsmaatschappijen de veroordeling minder wegen in de loop van de tijd en de verzekeringstarieven dienovereenkomstig verlagen. Het is moeilijk om te bepalen hoe lang een DWI-veroordeling de verzekeringstarieven van een specifieke persoon zal beïnvloeden, aangezien vele andere factoren helpen bij het bepalen van verzekeringspremies in de tijd, zoals of een bestuurder na zijn veroordeling een schoon rij-record behoudt, een auto met hoge veiligheidsclassificaties kiest en rijdt minder kilometers per jaar. Bovendien, leeftijd van de bestuurder en geslacht factor in de berekening van de verzekering tarief.

SR-22 in Texas

In Texas is een SR-22-depot vereist om aansprakelijkheidsvereisten af ​​te dwingen voor bestuurders die in het verleden rijproblemen hadden, waaronder een DWI. Texas en de meeste andere staten hebben wettelijke minimumvereisten voor een auto-aansprakelijkheidsverzekering die moet worden gehandhaafd om te voldoen aan de SR-22-vereisten. Door het indienen van de SR-22 kunnen bestuurders geen opschorting van de licentie ontvangen of hun licentie herwinnen na een opschorting. De aanvraag moet gedurende twee jaar worden bijgehouden en verzekeraars plaatsen deze personen meestal gedurende ten minste de SR-22-periode van twee jaar in een categorie met een hoog risico. Dit resulteert in een hogere verzekeringstarieven van minimaal twee jaar en voorkomt ook dat de bestuurder bepaalde poliskortingen krijgt, zoals de "goede chauffeurskorting", waardoor de kosten van de dekking stijgen.


Video: