In Dit Artikel:

Als u nalaat kredietschuld te betalen, kan de schuldeiser u uiteindelijk voor de rechter dagen en een veroordeling tegen u krijgen voor het bedrag van de schuld, vaak plus advocaatkosten en / of rente. Het vonnis geeft de schuldeiser het recht om uw loon te versieren, een proces dat ertoe leidt dat een deel van uw loon rechtstreeks van uw werkgever naar uw schuldeiser gaat totdat het oordeel is voldaan. Dit heeft ook een grote impact op uw credit score.

Mannelijke Rechter in een rechtszaal die de hamer slaat

Een vonnis wegens niet-betaling van schulden heeft invloed op uw kredietwaardigheid voor wel zeven jaar.

Affect of Wage Garnishment on Credit

Zowel het vonnis van de rechtbank tegen u wegens niet-betaling van de schuld als de daaruit voortvloeiende garanties van uw crediteur door de schuldeiser zijn zaken van openbare orde. De drie belangrijkste kredietrapporterende bedrijven - TransUnion, Experian en Equifax - gebruiken openbare gegevens zoals deze bij het evalueren van uw kredietwaardigheid. FICO, de organisatie die kredietscores samenstelt, geeft geen gedetailleerde informatie over de methoden of criteria, maar merkt op dat een rechterlijke uitspraak en daaropvolgende beslaglegging een "ernstig" effect zal hebben op uw credit score. Anekdotische accounts van consumenten suggereren dat de daling kan variëren van slechts 6 punten tot meer dan 150 punten. Hoe hoger je credit score, hoe meer uitgesproken de daling zal zijn. Het effect vermindert na verloop van tijd maar duurt in totaal zeven jaar.


Video: