In Dit Artikel:

Eeuwenlang gebruikten mensen goud als geld. Goud is moeilijk te vervalsen, is duurzaam en heeft een hoge gewicht / waarde-verhouding. Historisch gezien maakte dit het bruikbaar als ruilmiddel. Vandaag de dag behoudt goud zijn bruikbaarheid als een repository van waarde, hoewel het metaal niet langer als geld wordt gebruikt. Voor beleggers die goud willen kopen als een veilige haven of om winst te maken, is het begrijpen van de rente en andere factoren van invloed op goud essentieel voor het nemen van weloverwogen beslissingen.

Goudstaven

Goud behoudt zijn historische rol als 'veilige haven' in tijden van economische onzekerheid.

De aard van goud

Goud is een opslagbaar goed. Dat wil zeggen, goud kan gedurende lange perioden worden gekocht en opgeslagen zonder te verslechteren. Als zodanig is goud in dezelfde categorie als andere mineralen die worden verhandeld als grondstoffen op wereldmarkten zoals olie, koper en zilver. Men zou verwachten dat de prijs van goud zou fluctueren als reactie op marktkrachten vergelijkbaar met de fluctuatie in andere grondstoffen. Goud behoudt echter ook zijn historische rol als 'veilige haven' in tijden van economische onzekerheid. De vraag naar deze veilige haven heeft invloed op de prijs van goud, een factor die mogelijk niet bij andere grondstoffen aanwezig is.

Rentetarieven en goud

De traditionele opvatting is dat een stijging van de geldende rentetarieven de goudprijs vaak doet dalen. Harvard University zegt dat dit uiteindelijk te wijten is aan het feit dat hogere rentetarieven betekenen dat rentende beleggingen zoals schatkistpapier aantrekkelijker worden. De prikkel om activa te houden in de vorm van bewaarbare grondstoffen zoals goud wordt verlaagd. De vraag daalt doordat beleggers geld overhevelen naar andere beleggingen, waardoor de prijs van deze grondstoffen, waaronder goud, doorgaans daalt.

overschrijding

Wanneer de rente stijgt, zie je vaak dat grondstoffenprijzen meer dalen dan puur theoretische modellen voorspellen. Dit fenomeen "overshooting" doet zich voor omdat bedrijven en investeerders de neiging hebben om door te gaan met het verschuiven van hun geld van goud totdat ze vinden dat het ondergewaardeerd wordt door de markt. Op dat moment kan de prijs beginnen te stijgen en vervolgens heen en weer stuiteren totdat deze een stabiel niveau bereikt, wanneer de lagere prijs het winstpotentieel van alternatieve beleggingen compenseert.

Veilige haven

Kitco.com waarschuwt ervoor om alleen te vertrouwen op renteveranderingen als voorspeller van goudprijzen. Andere factoren hebben ook een effect en kunnen de impact van rentestijgingen (of afnames) overweldigen. In 2011 daalde de rente bijvoorbeeld tot bijna nul en kon nergens heen, maar steeg. Aangezien een eventuele rentestijging een redelijke verwachting was, zou men verwachten dat de goudprijs zal beginnen te dalen of op zijn minst zal stabiliseren. De goudprijs bleef echter stijgen, deels als gevolg van de verwachtingen van stijgende inflatiecijfers. "The Wall Street Journal" wijst er echter op dat de vraag naar veilige havens mogelijk ook een rol speelde. In die tijd was de economische onzekerheid hoog, waardoor veel beleggers goud bleven verkiezen als een manier om waarde te behouden. Deze vraag naar veilige havens is dus een andere factor waar beleggers rekening mee moeten houden bij het evalueren van het effect van rentestijgingen op goudprijzen.


Video: Wat is inflatie en wat is de invloed ervan op de economie? | Financial Focus