In Dit Artikel:

Pensioenregelingen zijn een gemeenschappelijk voordeel voor de tewerkstelling, waardoor werknemers kunnen plannen voor hun latere jaren en extra waarde kunnen bieden aan de tijd die ze doorbrengen met werken. Gemeenschappelijke pensioenregelingen omvatten IRA-bijdragen en 401 (k) -plannen. Voor federale civiele werknemers wordt het federale pensioenstelsel voor werknemers echter gebruikt voor de pensioenuitkeringen van werknemers. Pensioenfondsen uit drie verschillende bronnen worden gecombineerd in het FERS-programma, waardoor federale civiele werknemers alle pensioenfinanciering krijgen die ze verschuldigd zijn.

Hoe werkt de federale overheid FERS pensioenstelsel?: werkt

FERS combineert pensioenfinanciering van verschillende bronnen voor federale werknemers.

Geschiedenis

Het federale pensioenstelsel voor werknemers werd in 1986 door het Congres gecreëerd als een vervanging van het vorige pensioenstelsel voor de overheid. FERS trad in werking op 1 januari 1987 en voorzag in een pensioenuitkering voor alle civiele werknemers die na 1984 waren ingehuurd of opnieuw waren ingehuurd. Medewerkers die vóór 1984 waren ingehuurd en met pensioenuitkeringen in het kader van CSRS konden hun pensioenpakket naar FERS wijzigen als zij ervoor kozen, gebruikmakend van de toegevoegde dekking voor de sociale zekerheid die is inbegrepen bij het FERS-programma.

FERS-componenten

FERS bestaat uit drie pensioencomponenten: het Basic Benefit Plan, de voordelen voor de sociale zekerheid en het Thrift Savings Plan. Het Basic Benefit Plan is het belangrijkste onderdeel van FERS en is niet afhankelijk van externe bronnen voor uitbetaling. Voordelen van de sociale zekerheid en inschrijving in een Thrift Savings Plan worden gecoördineerd door het federale agentschap van de werknemer, maar worden behandeld door de socialezekerheidsadministratie en de federale spaarcentrale voor spaargeld. Alle drie de componenten betalen volgens het beleid van hun creërende instantie bij hun pensionering.

bijdragen

Bijdragen aan het basisvoordeelplan, de sociale zekerheid en het spaarplan van de FERS worden gedaan als loonaftrek, het geld wordt betaald of gestort zonder dat de werknemer directe bijdragen hoeft te betalen. Bijkomende bijdragen kunnen direct in het Thrift Savings Plan worden gedaan als de werknemer dat wenst, net zoals een persoon extra IRA-bijdragen kan doen bovenop bijdragen die zijn afgetrokken van hun salaris bij een niet-federale werkgever die een IRA-pensioenuitkering biedt.

overdracht

Als een federale werknemer de federale dienst verlaat om een ​​andere baan te nemen voordat hij met pensioen gaat, kunnen delen van zijn FERS-uitkering overdraagbaar zijn aan zijn nieuwe werkgever. Het Basic Benefit Plan wordt niet overgedragen wanneer een werknemer de federale dienst verlaat, maar de socialezekerheidsuitkeringen wel worden overgedragen. Bijdragen aan het spaarplan van de werknemer kunnen ook worden overgedragen aan een traditionele IRA of kunnen worden voortgezet totdat de voormalige werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

pensioen

Federale werknemers kunnen met pensioen als ze de minimumleeftijd voor pensionering hebben bereikt, op voorwaarde dat ze lang genoeg voor hun agentschap hebben gewerkt om een ​​verworven inkomen te verwerven. Minimale pensioengerechtigde leeftijd wordt bepaald door het geboortejaar van de werknemer, variërend van 55 jaar voor werknemers geboren in 1947 tot 57 jaar voor werknemers geboren in of na 1970. De hoeveelheid tijd die nodig is om verworven te worden, varieert afhankelijk van de leeftijd van de werknemer als wel, met mensen met een minimumleeftijd voor pensioenen die 10 tot 30 jaar bij het agentschap nodig hebben terwijl werknemers van 62 jaar of ouder slechts 5 jaar in dienst hebben.


Video: