In Dit Artikel:

Eigendom belasting retentierechten toestaan ​​een belegger om geld te verdienen door het betalen van de verschuldigde belastingen op een stuk onroerend goed. Wanneer een onroerende goederenbezitter delinquent wordt in het betalen van de bezitsbelastingen, verkoopt de provincieoverheid zijn belasting retentierechten aan individuen. In sommige gevallen is de belegger uiteindelijk eigenaar van het onroerend goed. Dit is de allure van het krijgen van onroerendgoedbelasting pandrechten, maar late nacht infomercials aanbieden van cursussen over belasting pandrechten vertellen slechts een deel van het verhaal. Het eigendomsbelasting verkoopproces is niet zo eenvoudig als het lijkt.

"Belastinggeldrechten of belastingaangelegenheden worden verkocht in 35 staten Bijna elke staat en territorium, in de Verenigde Staten, heeft een proces dat wordt gebruikt om delinquente onroerendgoedbelasting te innen", schrijft Darius Barazandeh in zijn artikel "Belastingstelselbelegging investeren." Er zijn veel redenen waarom de eigenaren van deze panden achterblijven bij het betalen van hun jaarlijkse onroerendgoedbelasting. Het verschuldigde bedrag kan lager zijn dan $ 200 of tot $ 20.000 of meer. Aan het einde van het belastinginningproces, laat de provincie "gewone personen toe om de rechten van lokale overheden in belastingsdelinquent bezit te kopen." Veel mensen kijken naar infomercials denken dat ze eigendom van het pand krijgen, alleen door het betalen van de belasting pandrechten. Dit is helemaal niet het geval. In ruil voor het betalen van de onroerende voorheffing, krijgt de belegger een retentierechtcertificaat. Het certificaat geeft hem twee rechten. De eerste vereiste is dat hij wettelijk wordt betaald voor het geld dat hij heeft geïnvesteerd. De rentevoet varieert van 12 tot 24 procent, afhankelijk van de nationale wetgeving. De belegger heeft ook het recht om het onroerend goed af te schermen als hij niet de hoofdsom en de rente vergoed krijgt. Afhankelijk van de staat heeft de huiseigenaar één tot drie jaar om al het geld terug te betalen. Dit wordt de inwisselingsperiode genoemd. Gedurende deze periode wacht de belegger om terugbetaald te worden en maakt hij geen geld aan zijn belegging.

Aan het einde van de aflossingsperiode van één tot drie jaar heeft de belegger het recht om het belastingrecht af te schermen en de eigendom over te nemen als het retentierecht niet wordt betaald, schrijft Mr. Barazandeh. De belegger registreert de benodigde papieren bij de provincie en betaalt de dossierkosten. Zodra de eigenaar op de hoogte is gesteld dat het onroerend goed verhinderd is, heeft hij nog steeds tijd om terug te betalen wat hij verschuldigd is voordat hij het eigendom verliest. Als de eigenaar niet betaalt, loopt de afscherming door en is de belegger nu eigenaar van het onroerend goed. Hij kan het verkopen, erin leven of het verhuren. Barazandeh schrijft: "aangezien belastingaanspraken doorgaans minder dan 10 procent van de marktwaarde van een woning bedragen, creëert afscherming een enorme winstmeevaller voor de belastingpartnerbelegger."


Video: