In Dit Artikel:

Neem contact op met de kredietgever voor uw huidige of eerder betaalde lening. Als u de brief niet via uw geldschieter kunt ontvangen, neem dan contact op met het Amerikaanse ministerie van Onderwijs op 800-433-3243 voor assistentie.

Stap

Verstrek identificerende informatie - bijvoorbeeld naam en lenersrekeningnummer of sofinummer - zodat de vertegenwoordiger uw actuele leningsinformatie kan ophalen, inclusief recente betalingsgegevens en uitleenstatus.

Stap

Vraag de vertegenwoordiger om een ​​standaard goedkeuringsbrief die aangeeft dat de lening niet meer in gebreke is en dat u in aanmerking komt voor federale financiële steun van titel IV. De vertegenwoordiger kan van u verlangen dat u een bewijs van uitbetaling van het krediet overlegt. De vertegenwoordiger kan u bijvoorbeeld vragen kopieën van bankafschriften die de opnames van de uitbetaling van de lening tonen, te faxen of te verzenden.

Stap

Volg de instructies die de vertegenwoordiger u geeft om het aanvraagproces te voltooien en wacht vervolgens tot de brief is aangekomen.


Video: