In Dit Artikel:

ChexSystems is een bedrijf dat informatie bijhoudt over hoe consumenten omgaan met hun bankrekeningen. Als u een openstaand saldo creëert dat niet wordt betaald, hebben banken het recht om het account te sluiten en de activiteit te rapporteren aan een Consumer Reporting Agency (CRA), zoals ChexSystems. ChexSystems houdt de informatie bij, die op verzoek kan worden gedeeld met financiële instellingen, crediteuren en potentiële werkgevers. Gelukkig zijn er stappen die u kunt nemen om de negatieve informatie uit uw bestand te verwijderen, dankzij de Federal Fair Credit Reporting Act (FCRA), die is ontworpen om de nauwkeurigheid, eerlijkheid en privacy van informatie te bevorderen in de bestanden van elk "consumentenrapportagentschap" (CRA).

Hoe verwijder ik Clear Things Off Chex Systems?: clear

Hoe verwijder ik Clear Things Off Chex Systems?: chex

Schrijf naar ChexSystems en betwist elk item dat in uw bestand wordt gerapporteerd. Het CRA heeft de last om te bewijzen dat de informatie niet waar is. Dit omvat vaak ChexSystems contact op te nemen met de rapporterende instelling en een verzoekschrift bewijs van de schuld. De wet vereist dat zij uw bestand binnen 30 dagen nauwkeurig onderzoeken en bijwerken. Als dit niet binnen deze periode wordt gedaan, moet de informatie worden verwijderd.

Hoe verwijder ik Clear Things Off Chex Systems?: chex

Neem contact op met uw bankfiliaalbeheerder. De financiële instelling die uw informatie aan ChexSystems heeft gerapporteerd, kan verzoeken om de negatieve invoer te verwijderen. Vraag hem om u een brief te sturen waarin staat dat u het saldo van de overschrijding hebt betaald en dat ChexSystems de vermelding met een betalingsbewijs kan verwijderen. U dient deze brief te ontvangen voordat u het saldo betaalt en vervolgens een kopie ervan te verstrekken aan ChexSystems, samen met uw betalingsbewijs.

Hoe verwijder ik Clear Things Off Chex Systems?: clear

Verzoek om uw naam te laten verwijderen uit distributielijsten. Het is gebruikelijk dat bedrijven zoals ChexSystems consumenteninformatie verkopen aan crediteuren en verzekeringsmaatschappijen. Op hun beurt verkopen deze bedrijven hun producten en diensten aan particulieren. Bel 888-567-8688) om uw naam uit de lijsten te verwijderen.


Video: GIANT WART FREEZING (with liquid nitrogen) | Dr. Paul