In Dit Artikel:

Mogelijk bent u niet op de hoogte van enkele van de verborgen voordelen van de Amerikaanse sociale zekerheid die voor u beschikbaar zijn. Leren over deze voordelen kan uw financiële situatie verbeteren en u helpen om uw doelen te bereiken.

Maximale voordelen Refile

Als u minder sociale uitkeringen ontvangt omdat u de pensioenaanvraag vroegtijdig indient en nu de volledige pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, kunt u uw oorspronkelijke aanvraag voor pensioenuitkeringen intrekken en opnieuw indienen. Dan kunt u beginnen met het ontvangen van maximale voordelen.

Uitgestelde Pensioen Credits

U kunt een pensioenaanvraag indienen maar ervoor kiezen om op een later tijdstip een uitkering te ontvangen. Als u betalingen opschort, ontvangt u uitgestelde betalingskredieten en kunt u uw uitkeringsbetalingen verhogen wanneer u ze ontvangt.

Lump Sum Death Benefit

U kunt een uitkering voor uitkering van een uitkering van $ 225 (in 2010) uitkeren als u de in aanmerking komende nabestaande bent van een pas overleden werknemer.

Compassionate Allowance

Uw uitkeringen zullen worden bespoedigd als u een aanvraag indient om een ​​arbeidsongeschiktheidsuitkering te ontvangen vanwege een ernstige medische aandoening. De lijst met in aanmerking komende medische aandoeningen wordt periodiek bijgewerkt.

Handicap en werk

In bepaalde situaties blijf je arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ontvangen en krijg je lonen uit een baan.


Video: COMING OUT... again