In Dit Artikel:

Transitional housing is per definitie een plek die de klant onmiddellijk uit het gevaar haalt en ondersteunende diensten verleent voor het vinden van permanente huisvesting. Deze overgangsruimte kan de vorm aannemen van gemeenschappelijke woningen, gehavende schuilplaatsen, kerken, privéwoningen of tijdelijke kamers te huur.

Wat is tijdelijke huisvesting?

Middelen

Stap

Veel non-profitorganisaties en lokale overheden ontvangen financiering voor tijdelijke huisvesting. Volgens de nationale taskforce voor het beëindigen van seksueel en huiselijk geweld, "heeft elke staat ten minste één tijdelijk huisvestingsprogramma voor slachtoffers van huiselijk geweld." Het ministerie van Volkshuisvesting en Stedelijke Zaken van elke staat is ook een hulpbron voor tijdelijke huisvestingsinformatie. Het Federal Emergency Management Agency van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid heeft financiering voor overgangsbehoeften als gevolg van natuurlijke noodsituaties. En zorg ervoor dat je contact opneemt met je plaatselijke, op geloof gebaseerde organisatie, zoals Joodse familiediensten of katholieke liefdadigheidsinstellingen.

Ondersteunende diensten

Stap

Het hebben van tijdelijke huisvesting is slechts het begin van het proces. Om ervoor te zorgen dat het begin van deze beproeving positief wordt, moeten er ondersteuningsdiensten zijn die ervoor zorgen dat de cliënt zich niet alleen voelt of niet in staat is om de situatie aan te pakken. Op basis van dat ideaal worden veel diensten aangeboden om gezonde beslissingen te bevorderen. De cliënt heeft misschien behoefte aan counseling voor levensvaardigheden en het zoeken naar een baan, dus er zal opgeleid ondersteunend personeel zijn om die service aan te bieden. De cliënt heeft mogelijk kinderopvangdiensten nodig, zodat die toegankelijk worden gemaakt. Er kunnen ook ondersteuningsgroepen zijn om te bespreken hoe om te gaan met veiligheidsproblemen of om doelen te bepalen. Langs de weg zal er ondersteunend personeel zijn om de overgang permanent en veilig te maken.

verkiesbaarheid

Stap

Om in aanmerking te komen voor dit programma, moet er een gedocumenteerde geschiedenis zijn met incidenten van huiselijk geweld, het dateren van geweld of stalking, aanranding of geschiedenis van thuisloosheid. Dit programma staat open voor mensen die in de Verenigde Staten wonen.

Financiering van gebruik

Stap

Subsidiefinanciering kan worden gebruikt voor tijdelijke huisvesting en exploitatiekosten voor bestaande of nieuwe woningen. Voor kortetermijnbijstand kan deze financiering ook worden gebruikt voor huur, nutsbedrijven, veiligheidsdeposito's en verhuisbehoeften. Omdat ondersteuningsdiensten nodig kunnen zijn, kan financiering ook worden gebruikt voor vervoer, kinderopvang, casemanagement, het vinden van een baan en persoonlijke begeleiding. Het uiteindelijke doel van deze subsidieprogramma's is om permanente en veilige huisvesting te vinden om dakloosheid te beëindigen.

Stap


Video: Kelderwerk krijgt tijdelijk subsidie