In Dit Artikel:

Het verliezen van een partner is een enorme emotionele last. Als uw echtgenoot de kostwinner was, kan dit ook een aanzienlijke financiële last zijn. Hoewel de Amerikaanse overheid geen specifieke beurzen voor weduwen verstrekt, kan er financiële hulp beschikbaar zijn.

Moeder die lijdt aan postnatale depressie

Overheidssteun kan beschikbaar zijn voor weduwen.

Sociale zekerheid

Als uw echtgenoot lang genoeg heeft gewerkt, kunt u mogelijk voordelen van de sociale zekerheid innen. De Amerikaanse overheid staat weduwen toe om de volledige voordelen van hun echtgenoten te ontvangen, beginnend op de leeftijd van 70, of verminderde voordelen al op de leeftijd van 60 jaar. Als uw kinderen jonger zijn dan 16 jaar, ontvangt u ook voordelen. Als u gehandicapt bent en de invaliditeit begon binnen zeven jaar na het overlijden van uw man, kunt u al op 50-jarige leeftijd uitkering krijgen.

Andere voordelen

Afhankelijk van uw financiële situatie heeft u mogelijk recht op andere overheidsuitkeringen. Weduwen met een laag inkomen kunnen recht hebben op voedselbonnen, huisvestingsuitkeringen, belastingverminderingen en andere sociale uitkeringen. Weduwen met kinderen kunnen schoolvoedseluitkeringen en een ziektekostenverzekering krijgen voor hun kinderen. Oudere weduwen kunnen in aanmerking komen voor Medicare en gehandicapte weduwen kunnen mogelijk invaliditeitsvoordelen verzamelen.


Video: Maluku4Maluku / Reawaruw & Inspecteur Generaal der Krijgsmacht H. van Griensven