In Dit Artikel:

Doorgaans is de reële waarde de huidige prijs waarvoor een actief op de open markt zou kunnen worden verkocht. Boekwaarde vertegenwoordigt meestal de werkelijke prijs die de eigenaar voor het activum heeft betaald. De twee prijzen kunnen al dan niet overeenkomen, afhankelijk van het type activum. Het verschil tussen de boekwaarde en de reële waarde is een potentiële winst of verlies. Er is geen manier om te weten welke je hebt totdat je het actief verkoopt.

Leeg voor verkoop teken

X

Boekwaarde

De boekwaarde van een activum is gelijk aan de prijs die u hebt betaald minus eventuele waardevermindering van het activum. Boekwaarde blijft gelijk of daalt.

Eerlijke prijs

De huidige prijs op de open markt stijgt en daalt afhankelijk van verschillende factoren die niets te maken hebben met de boekwaarde van uw actief. Het kan stijgen of dalen nadat u het actief hebt gekocht.

Andere Overwegingen

De reële waarde wordt gebruikt om de vervangingswaarde te berekenen. Boekwaarde wordt niet gebruikt bij het vervangen van activa of het berekenen van de benodigde hoeveelheid verzekering voor uw huidige activa, aangezien het vervangen van een actief betekent dat u het tegen marktprijs moet kopen. Reële waarde geeft aan of uw activum te hoog of te laag geprijsd is.


Video: Bailout 4: Mark-to-model vs. mark-to-market