In Dit Artikel:

Verwisselbare notes en converteerbare notes worden gestructureerde producten genoemd - een voorverpakte beleggingsstrategie op basis van een derivaat zoals een effect - op de financiële markten. Zowel de omwisselbare als de converteerbare obligaties zijn gekoppeld aan een onderliggende waarde die normaal een bepaalde aandelenklasse is in een onderneming.

Uitwisselbare notities

Een omruilbare obligatie is een schuldbewijs dat de houder tegen een bepaalde prijs kan omwisselen voor gewone aandelen in een vennootschap die niet dezelfde onderneming is als de emittent van de obligatie. Het aantal aandelen dat de houder ontvangt en de prijs van diezelfde aandelen wordt bepaald op het moment dat de omruilbare obligatie wordt uitgegeven.

Converteerbare Notes

Een converteerbare bankbiljet is een schuldbewijs dat de houder toestaat om het om te zetten in aandelen van het bedrijf dat de bankbiljetten heeft uitgegeven. De bankbiljetten zijn meestal converteerbaar op hun vervaldatum. De houder van een converteerbare obligatie ontvangt rente op basis van zes maanden en kan de bankbiljetten op de open markt verkopen.

verschillen

Het belangrijkste verschil tussen een converteerbare obligatie en een omruilbare obligatie is dat de emittent beslist wanneer een uitwisselbare biljet wordt omgewisseld voor aandelen, terwijl met een converteerbare obligatie de obligatie wordt geconverteerd in aandelen of in contanten op de vervaldag van de note.


Video: