In Dit Artikel:

Elke staat heeft verschillende regels en interpretaties over erfdienstbaarheden die aan verandering onderhevig zijn. Eigenaren van onroerend goed kunnen in het algemeen bevestigende of negatieve erfdienstbaarheden afgeven. Als je een affirmatieve erfdienstbaarheid hebt, kun je een handeling verrichten of het land betreden als een pijp installeren die door het bezit van je buurman reist. Negatieve erfdienstbaarheden blokkeren of verbieden bepaalde acties, zoals een beeldvrijheid die voorkomt dat een buurman het zicht van uw eigendom belemmert.

Kenmerken

Stap

Easements kunnen op verschillende manieren worden vastgesteld, zoals door contracten, testamenten of daden. Om tegemoet te komen aan de eisen van de statuten inzake fraude voor contracten, moeten erfdienstbaarheden de concessieverlener en de begunstigde identificeren, schriftelijk zijn, ondertekend door de concessieverlener, de relevante grond beschrijven (bijvoorbeeld eigendom op 123 Anywhere street) en het beoogde doel aantonen.

Types

Stap

Easements kunnen ook door noodzaak worden gecreëerd. De meeste erfdienstbaarheden zijn noodzakelijkerwijs door land omgeven eigenschappen. Als uw eigendom geen toegang heeft tot de openbare weg, kunt u een erfdienstbaarheid verkrijgen. De concessieverlener heeft meestal het recht om de mate van erfdienstbaarheid te bepalen, bijvoorbeeld om een ​​beperkte route te bepalen.

Tijdsspanne

Stap

Easements zijn niet permanent. Een erfdienstbaarheid kan expliciet wijzen op beëindiging, zoals binnen vijf jaar. Als begunstigde kan uw erfdienstbaarheid eindigen door te stoppen als u er niet in slaagt om het te gebruiken. Easements kunnen ook eindigen vanwege verkeerd gebruik. Als u bijvoorbeeld een erfdienstbaarheid hebt gekregen om door het land te reizen maar in plaats daarvan het land gebruikt om uw bezittingen op te slaan, kan de concessieverlener een bevel krijgen om het misbruik te beëindigen of de erfdienstbaarheid te beëindigen.

overwegingen

Stap

Een overheidsinstantie kan een erfdienstbaarheid verkrijgen op grond van het principe van het eminente domein. Een erfdienstbaarheid kan bijvoorbeeld een provincie toelaten om een ​​openbare weg of park over een bepaald land te ontwikkelen. Instandhoudingsverboden hebben tot doel land te beschermen door ontwikkeling te beperken.


Video: New Kids Nitro - Benzinepomp