In Dit Artikel:

In Californië hoeft een trust niet als legaal te worden geregistreerd, tenzij het een titel op onroerend goed bezit. Als een trust geen eigendomsrecht op onroerend goed bezit, worden alle activa die in naam van de trust worden gehouden, privé gehouden. De trustee houdt een register bij van alle trusteigenschappen in een trustportfolio. Nadat de trustgever is overleden, verdeelt de trustee alle eigendommen van het vertrouwen om de begunstigden te vertrouwen.

Financiering van een trust

Om een ​​levend vertrouwen legaal te laten zijn in Californië, moet de persoon die het levende vertrouwen instelt, bekend als de trustgever, het met waardevolle activa zoals onroerend goed, erfstukken en persoonlijke eigendommen financieren. De trustgever kan de eigenschap rechtstreeks aan de trust verkopen of deze retounteren met behulp van een toewijzingsformulier, waarmee het eigendom van persoonlijke en onroerende goederen van de ene entiteit naar de andere wordt overgedragen. Alleen een gecertificeerde vastgoedschatter is gekwalificeerd om waarde te stellen aan onroerend goed.

Openbaar register

De wet van Californië vereist dat elke overdracht van eigendommen met betrekking tot onroerend goed wordt vastgelegd in het kantoor van de provincie of districtsrecorder in de provincie waar het onroerend goed zich bevindt. De trustgever moet het originele vertrouwensdocument, de onroerend goedakte en het taxatierapport registreren. Alle documenten moeten in een vertrouwensportfolio blijven nadat een openbaar document is gemaakt. Het is niet noodzakelijk om trusts te registreren waarbij andere activa zijn betrokken, zoals aandelen, obligaties en persoonlijke eigendommen.

overwegingen

Zodra een record van een overdracht van onroerend goed is gemaakt, heeft het grote publiek volledige toegang tot de details van de deal, inclusief de aankoopprijs en de overdrachtsdatum. De districtsbureau kan manieren bieden om persoonlijke en financiële informatie te beschermen tegen openbaar verschijnen. U kunt bijvoorbeeld de county-medewerker bepaalde vertrouwelijke secties laten bewerken of het volledige vertrouwensdocument uit de record volledig onthouden.

Voordeel van een openbare record

Het voordeel van een openbaar register is dat als u een overdracht van een onroerend goed akte registreert, bijvoorbeeld in het kantoor van de districtskantoor of county recorder, u een onbetwistbaar bewijs van de overdracht hebt, wat vooral belangrijk is als een origineel document verloren raakt, gestolen of vernietigd.


Video: Ghostmates