In Dit Artikel:

Het is niet ongebruikelijk dat het eigen vermogen en het vermogenssaldo door elkaar worden gebruikt op niet-gecontroleerde balansen van kleinere bedrijven. Het vermogen is echter een meer algemene term die ook kan worden gebruikt om de persoonlijke rijkdom van een persoon te beschrijven. Ook is het waarschijnlijker dat de jaarrekening van het samenwerkingsverband de term "nettowaarde" gebruikt dan bedrijven.

Voorraadgrafieken en een zilveren pen

Eigen vermogen en vermogenssaldo worden soms aangeduid als netto-inventariswaarde en eigen vermogen.

Het eigen vermogen van aandeelhouders

Het eigen vermogen staat op de balans van een onderneming - een financiële verklaring die de financiële positie van de onderneming vanaf een bepaalde datum samenvat, meestal het einde van een fiscaal kwartaal of boekjaar. Het eigen vermogen en het vermogenssaldo van beide kunnen worden berekend door de totale verplichtingen van een bedrijf van zijn totale vermogen af ​​te trekken.

Het eigen vermogen wordt ook berekend door de som te nemen van de nominale waarde van uitgegeven en uitstaande gewone en preferente aandelen, aanvullend gestort kapitaal en ingehouden winsten. Bijkomend betaald kapitaal verwijst naar de opbrengsten van een uitgifte van aandelen boven de nominale waarde van het aandeel, wat een willekeurig vastgesteld cijfer is met weinig betekenis. De ingehouden winst is gelijk aan het cumulatieve nettoresultaat dat een bedrijf gedurende zijn bedrijfsgeschiedenis heeft verdiend, minus eventuele betalingen voor dividenden aan aandeelhouders.


Video: Balans en eigen vermogen NV voor en na winstverdeling - (M&O uitleg)