In Dit Artikel:

Moderne portefeuillestatistieken proberen te laten zien hoe de volatiliteit en rendementsverhouding van een belegging ten opzichte van een bepaalde benchmark, zoals Amerikaanse schatkistcredits, meetellen. Bèta en standaarddeviatie zijn maatregelen waarmee het risiconiveau van een portefeuille of fonds wordt berekend. Bèta vergelijkt de volatiliteit van een investering met een relevante benchmark, terwijl standaardafwijking de volatiliteit van een belegging vergelijkt met het gemiddelde rendement over een bepaalde periode. Standaarddeviatie vertelt een belegger een algemener verhaal over de neiging van de beveiliging om abrupt op en neer te gaan, terwijl bèta de belegger vertelt hoeveel hoger of lager een beveiliging waarschijnlijk zal verhandelen in verhouding tot een index.

Marktanalyse

Medewerkers die bedrijfsgegevens over tablet bekijken

Standaarddeviatie gedefinieerd

Standaardafwijking is een statistische meting die kijkt naar de historische volatiliteit, wat aangeeft dat het rendement in een korte periode aanzienlijk stijgt of daalt. Een volatiele belegging heeft een hoger risico omdat de prestaties op elk moment snel in beide richtingen kunnen veranderen. Een hogere standaardafwijking betekent dat een belegging zeer volatiel en risicovoller is en doorgaans een hoger rendement oplevert. Een lagere standaardafwijking betekent dat de investering consistenter is en minder choppy beweegt. Het heeft de neiging om meer bescheiden rendementen op te leveren en heeft een lager risico.

Hoe standaardafwijking werkt

Een volatiel effect of fonds zal een hoge standaarddeviatie hebben in vergelijking met een stabiel blue chip-aandeel of een conservatieve fondsinvesteringsallocatie. Een grote spreiding tussen de afwijkingen laat zien hoeveel het rendement op het effect of fonds verschilt van het verwachte "normale" rendement. De stabiele prestaties in het verleden van een fonds garanderen echter geen vergelijkbare toekomstige prestaties. Omdat onverwachte marktomstandigheden de volatiliteit kunnen verhogen, kan een beveiliging die in één periode een standaardafwijking heeft die dichtbij of gelijk is aan nul, in een andere periode anders presteren.

Bèta-gedefinieerd

Beta probeert de gevoeligheid van een belegging voor marktbewegingen te meten. Een hoge bèta betekent dat een belegging zeer volatiel is en waarschijnlijk beter zal presteren dan de benchmark in up-markten, waardoor het rendement van de benchmark wordt overtroffen en in oplopende markten slechter presteert. Een lagere bèta betekent dat een belegging waarschijnlijk ondermaats zal presteren ten opzichte van de benchmark in opkomende markten, maar zal waarschijnlijk beter presteren wanneer de markten dalen.

Hoe Beta werkt

De eerste stap in bèta is het meten van de volatiliteit van het rendement van een benchmark die het rendement van een risicovrij actief overschrijdt, zoals de Treasury-rekening. De bèta van de benchmark is altijd 1.0. Een beveiliging met een bèta van 0,83 zal naar verwachting gemiddeld 17 procent minder verdienen dan de benchmark in up-markten en naar verwachting gemiddeld 17 procent minder verliezen op de downmarkten. Een beveiliging met een bèta van 1,13, daarentegen, zal naar verwachting gemiddeld 13 procent meer oplopen dan de benchmark in up-markten en gemiddeld 13 procent meer verliezen op down-markten. Bèta berekent echter niet de kans op macro-economische veranderingen en houdt geen rekening met het kudde-achtige gedrag van beleggers en het effect ervan op de effectenmarkt.


Video: How to Calculate Expected Return, Variance, Standard Deviation in Excel from Stocks/Shares