In Dit Artikel:

Fee-voor-service zorgplannen vergoeden patiënten en zorgaanbieders bij gebruik van gezondheidszorgdiensten, nadat de dienst is verleend. Consumentengedreven gezondheidsplannen, ook bekend als hoog-aftrekbare gezondheidsplannen, betalen ook bij gebruik van diensten, maar kunnen sterk verschillen in consumentenuitgaven. Over het algemeen bieden FFS-plannen lage eigen risico's en minder out-of-pocket-kosten, terwijl de CDHP-aftrekbare bedragen hoger zijn. CDHP's stellen de consument in staat om haar eigen zorg te beheren en haar eigen kosten voor gezondheidszorg te regelen.

Aftrekbaar bedrag

Het belangrijkste verschil tussen een standaard servicetarief en een consumentgericht gezondheidsplan is het eigen risico. De meeste CDHP's zijn hoog-aftrekbare gezondheidsplannen omdat hun eigen risico, het bedrag dat u uit eigen zak moet betalen voordat de zorgverzekeraar betaalt (exclusief premies), aanzienlijk hoger is dan een standaard FFS-plan. CDHP-ontwerp is bedoeld voor de consument om te bepalen hoeveel, van wie en waar hij zijn gezondheidszorg zoekt. Omdat er meer dollars uit eigen zak komen, weet de consument heel goed hoe zijn gezondheidszorggeld wordt uitgegeven. Hij kan andere keuzes maken dan wanneer hij wordt gedekt door een FFS-plan, zoals het zoeken naar spoedeisende zorg versus een duur bezoek aan een spoedeisende hulp.

IRS-definitie

De Internal Revenue Service definieert gekwalificeerde hoog-aftrekbare gezondheidsplannen. Ze definiëren niet specifiek de criteria voor het zorgplanningscriterium. CDHP's die als HDHP's worden beschouwd, moeten volgens IRS-richtlijnen voldoen aan vastgestelde minimale en maximale aftrekbare bedragen en omvatten preventieve zorg en gezondheidsonderzoeken. Elk kalenderjaar definieert de IRS de aftrekbare bedragen waaraan de HDHP's moeten voldoen om te kwalificeren als een HDHP. In 2011 is het minimale jaarlijkse eigen risico $ 1200 voor individuele dekking en $ 2400 voor gezinsdekking. De maximale aftrekbare en contante kosten, exclusief de premie, bedragen $ 5.950 voor individuele dekking en $ 11.900 voor gezinsdekking.

Gezondheidsvergoeding en spaarrekeningen

Gezondheidsrestitutierekeningen (HRA) en gezondheidsspaarrekeningen (HSA) vullen de meeste CDHP's aan. Beide rekeningen bevatten fondsen die worden gebruikt om de kosten van de gezondheidszorg te dekken. Terwijl werkgevers HRA's opzetten voor werknemers, openen individuen HSA's. Standaard fee-for-service-abonnementen hebben geen HRA- of HSA-component. Onder IRS-richtlijnen kunnen alleen degenen die vallen onder een HDHP in aanmerking komen voor een HSA. HSA-fondsen kunnen belastingvrij worden en worden geïnvesteerd als ze niet worden gebruikt voor medische kosten. HRA's, aangeboden naast een groepsplan, bevatten een specifiek dollarbedrag dat wordt verdeeld na indiening van een claim.

Selecteer een ziekteverzekering

Houd bij het kiezen van een zorgplan rekening met alle kosten, inclusief premies, eigen risico's, eigen bijdragen en maxima. Overweeg hoe vaak u uw verzekering gebruikt en of u een aandoening heeft waarbij u regelmatig gebruik moet maken van de gezondheidszorg. Bekijk daarnaast de flexibiliteit van elk gezondheidsplan, beperking van voordelen en gedekte services. Controleer altijd of uw artsen zich in het netwerk van het plan bevinden om kosten te besparen. Als u hulp nodig hebt bij het selecteren van een plan, heeft de verzekeringsafdeling van uw staat consumentenvertegenwoordigers om u te helpen.


Video: