In Dit Artikel:

Zowel het Provident Fund van de werknemer, gestart in 1951, en het Central Provident Fund, opgericht op 1 juli 1955, voorzien in pensioenfondsen voor werknemers in loondienst, naast hulp bij huisvesting en medische kosten. De EPF is bedoeld voor werknemers in Maleisië en India, terwijl het CPF-plan bedoeld is voor werknemers in Singapore. Er zijn verschillen in de hoogte van de bijdragen, en hoeveel en wanneer het geld kan worden opgenomen.

Aziatische vrienden die koffie op huisportiek hebben

De EPF en CPF helpen bepaalde werknemers om zich voor te bereiden op hun pensioen.

EPF- en CPF-verschillen

Een medewerker die deelneemt aan het EPF-programma heeft de mogelijkheid om 12 procent of meer van zijn salaris bij te dragen, terwijl de werkgeversbijdrage wordt vastgesteld op 12 procent, vanaf 2015. Met het CPF-programma draagt ​​een werknemer een vaste 20 procent van haar salaris en Het bedrag van de werkgever kan variëren, te beginnen met 15,5 procent in 2013. Volgens de regels van het EPF-programma kan de werknemer een deel van haar bijdragen intrekken op 50-jarige leeftijd, maar zij moet ten minste 40 procent van het totaal in het fonds houden tot haar datum van pensioen. Dit verschilt van het CPF-programma, waarbij de bijdrager vanaf 2013 ten minste S $ 117.000 in de account moest hebben voordat er opnames kunnen worden gemaakt. EPF-programmafondsen worden belegd in een variabele van financiële voertuigen, terwijl fondsen van het CPF-programma alleen worden belegd in staatsobligaties.


Video: What is Difference between PF EPF PPF and GPF all explained in Hindi