In Dit Artikel:

Obligatiehouders en aandeelhouders vertegenwoordigen beide personen en instellingen die geld hebben gegeven aan een bedrijf in ruil voor een soort financieel belang. Hoewel beide groepen willen dat het bedrijf solvabel blijft, verdienen obligatiehouders en aandeelhouders verschillende winsten en hebben zij vaak tegenstrijdige belangen.

Verschil tussen Obligatiehouders en Aandeelhouders Close-up van verdraaide dollars liggend op houten schaakbord

Verschil tussen Obligatiehouders en Aandeelhouders

obligatiehouders

Een obligatiehouder is een persoon of instelling die de obligaties van een bepaald bedrijf bezit. Obligaties zijn in hoofdzaak leningen die door de obligatiehouder aan het bedrijf worden uitgegeven. De obligatiehouder geeft geld uit aan het bedrijf in ruil voor een vooraf bepaald terugbetalingsbedrag wanneer de band volwassen wordt. Afhankelijk van de voorwaarden van de obligatie, kan de obligatiehouder ook ontvangen interesseren betalingen voordat de obligatie vervalt.

Obligatiehouders hebben een hogere anciënniteit dan aandeelhouders in het geval dat een bedrijf failliet verklaart of liquideert. Dat betekent dat het bedrijf zijn verplichtingen aan obligatiehouders moet terugbetalen voordat het de aandeelhouders compenseert.

aandeelhouders

Aandelen vertegenwoordigen eigendomseenheden. Individuen en instellingen die contanten uitwisselen voor aandelen worden gedeeltelijk eigenaar van een bedrijf. In tegenstelling tot obligaties heeft aandelen geen vervaldatum en dat is het geval geen gegarandeerde contante uitbetaling voor het kopen van aandelen. Een bedrijf kan echter periodiek dividend uitkeren aan aandeelhouders. Als het bedrijf goed blijft presteren, zullen de aandelenkoersen stijgen en krijgen de aandeelhouders de mogelijkheid om aandelen te verkopen tegen een hogere prijs dan waarvoor ze ervoor hebben betaald.

Conflict tussen obligatiehouders en aandeelhouders

Noch obligatiehouders noch aandeelhouders willen een bedrijf zien falen. De twee groepen hebben echter de neiging om verschillende meningen te hebben over strategische risico's en het financiële beleid die het bedrijf uitvoert. Het beleid dat rijkdom creëert voor aandeelhouders kan de belegging van obligatiehouders in gevaar brengen en omgekeerd.

Zolang het bedrijf solvabel blijft, krijgen obligatiehouders een vaste uitbetaling wanneer de obligatie vervalt. Dat betekent dat obligatiehouders geen enkele reden hebben om het bedrijf grote risico's te laten nemen die de financiële stabiliteit in gevaar zouden kunnen brengen. Aandeelhouders verdienen daarentegen geld wanneer de waarde van het bedrijf stijgt. Hierdoor dringen aandeelhouders er vaak op aan dat het bedrijf grotere risico's neemt om een ​​grotere financiële beloning te ontvangen. Aandeelhouders profiteren ook van dividenduitkeringen door de raad van bestuur, terwijl obligatiehouders dit niet doen. Dit belangenconflict kan spanning tussen de twee groepen veroorzaken.


Video: Aandeelhouders SNS Reaal de dupe, hoop voor obligatiehouders