In Dit Artikel:

Een bewaarnemer is in wezen iedereen die een belang in een organisatie bezit. Dit kan een schuld of vermogen zijn - beide betekenen dat de houder belang heeft bij het financiële welzijn van de organisatie.

hard werkend proces

Voorraad is een voorbeeld van een beveiliging.

Schuld

Een goed voorbeeld van een schuldzekerheid is een band. Dit zijn instrumenten die organisaties uitgeven om geld in te zamelen; in ruil voor geld in het heden, stemmen zij ermee in om het terug te betalen, met rente, op een moment in de toekomst. De obligatiehouder is een bewaarnemer, want als het bedrijf faalt, verliest hij zijn investering.

Eigen vermogen

Voorraad is een andere vorm van beveiliging. In plaats van obligaties zoals obligaties, vertegenwoordigen aandelen het eigen vermogen - een aandeel in de winst en enige controle over het bedrijf. Aandeelhouders zijn effectenhouders omdat ze profiteren wanneer het bedrijf profiteert.

Betekenis

Houders van beveiliging zijn belangrijk omdat ze gevestigde belangen hebben in organisaties. Dit geldt met name als iemand de meerderheid van de effecten van een organisatie bezit; die organisatie is dus afhankelijk van die persoon, maar de persoon is ook afhankelijk van de organisatie. Het is belangrijk om te weten hoeveel houders van effecten een organisatie heeft en welk deel van de effecten die ze bezitten voordat u investeert, omdat de partijen een belangrijke rol kunnen spelen in de organisatie.


Video: