In Dit Artikel:

Schuldovername is een vorm van schuldherfinanciering waarbij een specifieke financiële verplichting officieel van de ene naar de andere partij wordt overgedragen. De transactie houdt in dat de schuldenverantwoordelijkheid van de oorspronkelijke betaler wordt afbetaald - en daarmee eindigt - door de betalingsverplichting naar een nieuwe debiteur te verschuiven op basis van een nieuw contract met de oorspronkelijke uitgevende crediteur.

Vader en dochter gaan over de financiën

Schuldovername is een vorm van schuldoverdracht.

Zakelijke schulden

Veronderstelling van schuld is vaak een onderdeel van zakelijke transacties, zoals verkoop, overnames en fusies. Bij deze transacties beïnvloedt de schuldaansprakelijkheid van het verkopende bedrijf meestal de aankoopprijs die door de koper of fusie-aanstichter is betaald. In ruil voor het aannemen van de schuld van het verkopende bedrijf, zal de kopende organisatie gewoonlijk de schuldwaarde aftrekken van de overeengekomen verkoopprijs alvorens de betaling uit te voeren.

Persoonlijke schuld

Hypotheekoverdracht is een van de meest voorkomende vormen van schuldovername op de particuliere markt. Het volgt hetzelfde principe als veronderstelling van bedrijfsschuld. Doorgaans stemt de koper ermee in de bestaande hypotheek van de verkoper op het onroerend goed te behouden en de resterende schuldverplichting van de kredietgever op zich te nemen in ruil voor het in mindering brengen van dat bedrag op de aan de verkoper betaalde koopprijs. De meeste hypotheken zijn echter niet aanneembaar.


Video: