In Dit Artikel:

De term 'planning van vennootschapsbelasting' omvat de strategische structurering van bedrijfsactiviteiten om belastingverplichtingen te minimaliseren. Activiteiten voor bedrijfsbelastingplanning proberen over het algemeen te voorkomen dat juridisch fiscale kosten worden geactiveerd in plaats van het illegaal ontdoen van een bestaande verplichting om belastingen te betalen. Fiscale planning is een toekomstgerichte activiteit, in tegenstelling tot belastingnaleving of -rapportage, die terugkijkt op gebeurtenissen die al hebben plaatsgevonden. Bedrijven nemen doorgaans gecertificeerde openbare accountants of belastingadvocaten op voor technisch advies op dit gecompliceerde gebied.

Definitie van bedrijfsbelastingplanning: bedrijfsbelastingplanning

Bedrijfstaks planners ontwerpen een blauwdruk voor bedrijven om belastingverplichtingen te minimaliseren.

Entiteit

Belastingplanners begrijpen dat de behandeling varieert, afhankelijk van het type zakelijke entiteit dat zaken doet. In de Verenigde Staten moeten reguliere bedrijfsentiteiten federale inkomstenbelasting betalen over de jaarlijkse inkomsten, en bij de daaropvolgende verdeling van deze inkomsten moeten individuele aandeelhouders die dividenden ontvangen ook belasting betalen. Sommige bedrijven (meestal bedrijven die geen aandelen aanbieden op een openbare beurs) kunnen proberen dubbele belastingniveaus te voorkomen door zich te organiseren als S-bedrijven of vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. De Internal Revenue Service behandelt deze speciale bedrijven vergelijkbaar met partnerschappen (IRC-hoofdstukken 701-777) omdat belastingheffing op jaarinkomsten alleen van toepassing is op de aandeelhouder, en niet op het niveau van de entiteit.

Jurisdictie

Een fundamenteel aspect van de planning van de vennootschapsbelasting is het bepalen welke landen, staten en steden bevoegd zijn om belasting te heffen op bedrijfsactiviteiten. Elke soevereine overheid handhaaft verschillende regels voor het opleggen van belasting, wat betekent dat arbitraire arbitragekosten belastingverschillen kunnen veroorzaken. Een onderneming kan bijvoorbeeld beslissen om vestigingen te vestigen in respectievelijk Nevada of Zwitserland in plaats van Californië of Duitsland, vanwege mogelijke besparingen op de inkomstenbelasting. Omgekeerd kunnen lopende bedrijfsontwikkelingen, zoals het verdienen van inkomsten van een nieuwe klant aan de verkeerde kant van de grens van een rechtsgebied, extra verplichtingen voor de vennootschapsbelasting in gang zetten.

timing

Kansen voor bedrijfsbelastingplanning vloeien vaak voort uit het bepalen van het juiste tijdstip om een ​​baten- of lastenobject te erkennen. Uitstel van inkomstenverantwoording tot een toekomstige periode of versnelling van kostenaftrek voor een huidige periode resulteert in positieve kasstromen en besparingen als gevolg van de tijdswaarde van geld. Het strategisch exploiteren van de verschillen in regels voor boekhoudkundige versus fiscale boekhouding kan helpen timingverschillen te creëren die belastingvoordelen opleveren. Voorbeelden van tijdsverschillen die door belastingplanners worden gebruikt voor Amerikaanse bedrijven omvatten uitstel van belastingen op inkomen behaald door buitenlandse dochterondernemingen en versnelde afschrijving op gekwalificeerde vaste activa (IRC Section 168).

attributen

Belastingsattributen vertegenwoordigen gunstige kenmerken van de belastingpositie van een onderneming waarop planners kunnen putten om belastingverplichtingen te verrekenen. Amerikaanse federale inkomstenbelastingattributen omvatten netto exploitatieverliezen, onderzoeks- en ontwikkelingskredieten en buitenlandse belastingkredieten. De IRS biedt bedrijven de mogelijkheid om in het lopende jaar een claim voor deze kenmerken in te dienen en deze naar toekomstige jaren te sturen om het voordeel te maximaliseren. Planning rond kenmerken gaat meestal over het genereren van aanvullende claims (bijvoorbeeld door te analyseren welke activiteiten voldoen aan de definitie van onderzoek en ontwikkeling (IRC-hoofdstuk 41) of door te bepalen wanneer specifieke typen en hoeveelheden attributen moeten worden gebruikt.


Video: