In Dit Artikel:

Een akkoord voor de samenstelling is een vrijwillige overeenkomst voor schuldenaars en crediteuren waarbij twee of meer schuldeisers overeenkomen minder te accepteren dan het volledige verschuldigde bedrag van een debiteur. Volgens FindLaw.com, hoewel een schikking in de samenstelling gebruikelijk is in faillissementsprocedures, wordt het ook een algemene tactiek voor het betalen van een schuldeiser zonder toevlucht te nemen tot het indienen van een formele faillissementsaanvraag.

Hoe een Composition Settlement werkt

Hoewel de staatswetten verschillen, beschouwen de meeste mensen de regelingen voor een overeenkomst als legale contracten. Een debiteur start het proces door een aanbieding voor een compositiecontract aan crediteuren te doen. Volgens JRank.org omvat het aanbod doorgaans een forfaitair bedrag dat proportioneel wordt verdeeld tussen de genoemde schuldeisers die het aanbod accepteren. In ruil voor het ontvangen van ten minste een gedeelte van de verschuldigde schuld, gaan schuldeisers ermee akkoord om minder dan het volledige verschuldigde bedrag te accepteren en de schuld volledig te betalen. Er is geen standaardformulier vereist om een ​​akkoord voor de samenstelling te maken en crediteuren die weigeren, zijn hieraan niet gebonden.


Video: How humans could evolve to survive in space | Lisa Nip