In Dit Artikel:

Bouwlening tarieven voor woninghypotheken worden anders berekend dan de tarieven voor permanente leningen. Bouwlening tarieven zijn niet vast, maar "zweven" omhoog of omlaag tijdens de bouwperiode, terwijl permanente leningen zijn gebaseerd op de lange-termijn tarieven.

Bouwlening Rate Vs. Permanente leenrente: tarieven

Rente.

Bouw Lening Financiering

Bouwleningen worden bijna altijd gefinancierd door financiële instellingen zoals banken en kredietverenigingen. Financiële instellingen beschouwen bouwleningen als korte termijn, omdat de bouw doorgaans binnen 12 maanden of minder wordt voltooid. Bouwleningen worden ook als risicovoller dan permanente leningen beschouwd, omdat er tijdens de bouw veel mis kan gaan en de financiële instelling misschien met een halfafgewerkte woning vastzit. Zowel het kortetermijnkarakter van de leningen als het verhoogde risico dat verband houdt met bouwleningen spelen mee in de rente.

Amortiseren versus niet-aflossen

Bouwlening Rate Vs. Permanente leenrente: rate

Afschrijving betekent dalende balans.

Wanneer u een hypotheek van 30 of 15 jaar bij u thuis krijgt, is dit een aflossingstegoed. Dat betekent gewoon dat een deel van de hoofdsom elke maand wordt betaald, samen met de rente. Elke maand neemt het saldo van de lening af en aan het einde van de looptijd van de lening zal de lening volledig worden afbetaald.

Een niet-aflosbare lening betekent dat er tijdens de looptijd van de lening geen hoofdsom wordt terugbetaald en dat het volledige saldo nog geldt op het einde van de looptijd van de lening. Dergelijke leningen worden ook wel leningen met renteloze leningen genoemd. Bouwleningen zijn renteloze leningen.

Bouw leenfonds

In tegenstelling tot een permanente hypotheek, worden de middelen voor bouwleningen niet uitgekeerd bij het sluiten. Doorgaans betaalt de financiële instelling 10 procent van het leningsaldo bij afsluiting om plannen, vergunningen en andere initiële bouwkosten te dekken. Het resterende saldo van de lening wordt in een bouwkredietfonds geplaatst en aan de leningnemer uitbetaald, terwijl elke fase van de constructie is voltooid.

Lening saldo tijdens de bouw

Bouwlening Rate Vs. Permanente leenrente: rate

Woningbouw.

Als lener hoeft u alleen rente te betalen over het bedrag van de uitbetaalde gelden en wordt van u alleen verwacht dat u de rente en geen van de hoofdsom betaalt. Als uw geleende bedrag bijvoorbeeld $ 200.000 is en de financiële instelling slechts 10 procent van de fondsen heeft uitbetaald ($ 20.000), betaalt u alleen rente over de $ 20.000. De rente wordt aan het einde van elke maand in rekening gebracht en is gebaseerd op het gemiddelde uitstaande bedrag van de lening gedurende de maand.

Drijvende tarieven

Bouwlening rentevoeten "zweven" tijdens de bouwperiode. Float betekent dat de koers zal veranderen wanneer een specifieke index zoals de prime rate verandert. De hoofdprijs wordt gepubliceerd in de Wall Street Journal en verwijst naar de rente die banken aan hun beste klanten in rekening brengen. Bouw rentetarieven worden over het algemeen vastgesteld op prime rate plus 2 procent. Dus als de prime rate 2 procent is, zou je in totaal 4 procent moeten betalen.

Als de prime rate wordt verhoogd naar 2,5 procent, wordt het tarief op uw lening verhoogd tot 4,5 procent voor de resterende looptijd van de lening of totdat de prime rate opnieuw wordt gewijzigd.

Permanente lening rentetarieven

Bouwlening Rate Vs. Permanente leenrente: rate

Permanent.

Aangezien permanente hypotheken een looptijd van 15 tot 30 jaar hebben, zijn de rentetarieven voor permanente hypotheken gekoppeld aan de rentetarieven die worden betaald op langetermijnbeleggingen in schatkistcertificaten. Beleggers die langetermijninvesteringen kopen, hebben een rentetarief nodig dat zij op lange termijn als belonend ervaren. Deze tarieven worden bepaald door bieden op financiële markten en zijn in de afgelopen 20 jaar gevarieerd van 5 procent tot 16 procent, afhankelijk van de economische omstandigheden.

Voor u als een leningnemer betekent een vaste permanente hypotheek dat u dezelfde rente betaalt gedurende de looptijd van de lening, ongeacht hoeveel rente op de financiële markten kan veranderen.

De korte en de lange

We zien dus dat de rente op bouwleningen gebaseerd is op kortetermijnrente die het kortetermijnkarakter van bouwleningen weergeeft en een permanente hypotheekrente is gebaseerd op langetermijnrente die de langere termijn van permanente leningen weerspiegelt.


Video: