In Dit Artikel:

Chief investment officers vervullen een breed scala aan functies binnen hun financiële instellingen. Ze ontwerpen het beleggingsproces voor hun bedrijven en vervullen bovenal de kritische functie van vermogensbeheer. Chief investment officers helpen ook bij het ontwikkelen van de asset-allocatieniveaus gericht op het creëren van een gebalanceerde portfolio van beleggingen. Daarnaast helpen chief investment officers bij het uitvoeren van traditioneel onderzoek naar investeringen en bij technisch analyseonderzoek om hun bedrijven handelsbeslissingen te laten nemen.

Moderne zakenman op het kantoor balkon

De chief investment officer moet het hoofd koel houden als de markt in paniek raakt.

Definitie van Chief Investment Officer

Chief investment officers zijn board-level managers voor hun bedrijven. Ze worden ook CIO's genoemd; een CIO voert kritieke functies uit, die belast zijn met het nemen van zeer belangrijke beslissingen met betrekking tot de vermogensbeheerverplichtingen van zijn onderneming. De positie van Chief Investment Officer is ongetwijfeld een van de topfunctionarissen in een bedrijf of organisatie. Zijn primaire verplichting is de raad van toezicht en hij is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de doelen en het beleid van het bedrijf, evenals voor de beslissingen die door het bestuur worden genomen.

Investeringsprocessen ontwerpen en implementeren

Een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van chief investment officers is om een ​​werkend investeringsproces voor hun bedrijven te ontwerpen en implementeren. Dit is een brede functie die zeer kritisch is voor het succes of falen van beleggingsondernemingen. Goede en efficiënte beleggingsprocessen maximaliseren vaak het investeringsrendement. Deze rol moet ook worden verzoend met de gekozen beleggingsstrategieën. Er zijn meer dan 30 verschillende beleggingsstrategieën. Elke beleggingsmaatschappij moet beslissen over de strategieën waarvan zij hoopt dat deze de winst voor haar aandeelhouders maximaliseren; de Chief Investment Officer maakt dergelijke beslissingen voor haar bedrijf.

Vermogensbeheer

De Chief Investment Officer neemt beslissingen over de strategieën voor activabeheer die worden gebruikt voor beleggingsdoeleinden. Sommige hedgefondsbeheerders vervullen de functie van chief investment officer, hoewel grotere hedgefondsbedrijven een speciale positie voor de chief investment officer aanwijzen. Hedgefondsen die miljarden dollars aan activa beheren voor beleggers, huren vaak niet alleen de chief investment officer in, maar wijzen ook een assistent aan om de chief investment officer te helpen bij de dagelijkse investeringsbeslissingen van het bedrijf.

Asset Allocation Strategies

Chief investment officers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse beslissingen over welke niveaus van activa moeten worden toegewezen aan verschillende beleggingsvehikels. Vaak kunnen fondsmanagers in moeilijke marktomstandigheden besluiten om aan de kant te blijven en geld te houden tot de marktvolatiliteit laag is. Chief investment officers zijn ook verantwoordelijk voor het toezicht op de portefeuilleverdeling onder bepaalde marktomstandigheden.

Beleggingsanalyse

Chief investment officers voeren beleggingsanalyses uit voor hun bedrijven en / of begeleiden deze. Beleggingsmaatschappijen hebben veel beleggingsanalyses nodig voordat ze activa aan specifieke portefeuilles toewijzen. Sommige bedrijven hebben toegewijde beleggingsanalisten en anderen wijzen dergelijke functies toe aan chief investment officers. Bedrijven moeten beslissen welke beleggingsstrategieën voor de handel moeten worden gebruikt. Ze voeren traditionele of technische analyses of onderzoeken uit om hen te helpen de zich ontvouwende handelsmogelijkheden te identificeren. Deze taken werden ook toegewezen aan chief investment officers.


Video: What is CHIEF INVESTMENT OFFICER? What does CHIEF INVESTMENT OFFICER mean?