In Dit Artikel:

In Arkansas is het in gebreke blijven van een lening of het niet betalen van uw autoverzekeringskosten voldoende grond voor terugname. Als een repo-agent de vrede schendt of persoonlijke spullen meeneemt die in uw auto aanwezig zijn, heeft u mogelijk redenen om boetes of schadevergoedingen aan u terug te betalen. Nadat je auto is teruggenomen, heb je nog steeds de kans om het terug te kopen als je alle kosten kunt betalen.

Omstandigheden voor terugname

In Arkansas kan de persoon of entiteit die u het geld heeft geleend om uw auto te kopen het opnieuw in bezit nemen nadat u in gebreke bent gebleven met uw lening. De wet van Arkansas geeft niet precies aan hoe snel dit kan gebeuren. Het leningscontract dat u bij het aanschaffen van uw auto hebt ondertekend, moet aangeven hoe snel uw lening in gebreke gaat na het missen van een autobetaling. Uw auto kan ook worden teruggenomen als u stopt met betalen voor uw autoverzekering.

Schending van de vrede

In Arkansas mogen schuldeisers de vrede niet schenden als ze jouw auto bezitten. Dit betekent dat ze geen fysiek geweld kunnen bedreigen, geen fysieke kracht kunnen gebruiken of je auto uit een gesloten garage kunnen halen tenzij je toestemming geeft. Schuldeisers kunnen geen persoonlijk eigendom in uw auto meenemen wanneer zij uw voertuig opnieuw in bezit nemen. Als een schuldeiser de vrede schendt, kan hij mogelijk niet worden gedwongen om de auto terug te brengen, maar hij moet mogelijk een boete betalen of u terugbetalen voor eventuele schade aan uw eigendom.

Werken met uw crediteur

Voordat je probleem het punt van inbeslagneming bereikt, probeer iets uit te werken met je schuldeiser. Als u weet dat u te laat met een betaling komt, laat het dan aan uw crediteur weten en kijk of hij u tijdelijk uitstel geeft of uw betalingsschema wijzigt. Niet alle schuldeisers zullen met u samenwerken, maar het is zeker het proberen waard.

Na terugname

Je kunt nog steeds een aantal opties hebben na terugneming. Uw schuldeiser kan de auto houden als betaling voor een schuld, of hij kan deze privé verkopen of in een openbare veiling. Juridisch gezien is de schuldeiser verplicht om u te laten weten wat hij van plan is met de auto te doen en, als een openbare veiling plaatsvindt, hoe laat en plaats deze zal plaatsvinden. Als hij kiest voor een privéverkoop, moet hij u de datum van de verkoop laten weten. Je hebt een kans om je auto terug te kopen, maar vergeet niet dat de kosten hoger zullen zijn dan vóór terugname. Niet alleen zult u waarschijnlijk alle achterstallige betalingen moeten betalen samen met de resterende schuld, maar u zult ook moeten betalen voor advocaatkosten, verkoopkosten en opslagkosten.


Video: Muddy Ditch Recovery