In Dit Artikel:

Verhuizen naar een nieuwe staat kan een stressvolle ervaring zijn. Als u over een gefinancierd voertuig beschikt, kunt u de auto over het algemeen over staatsgrenzen heen verplaatsen zolang uw leningovereenkomst niet anders vermeldt. U kunt echter problemen tegenkomen bij het titelleren en registreren van het voertuig in uw nieuwe staat vanwege verschillende verzekerings- en titelvereisten. Overweeg de verschillende problemen waarmee u te maken kunt krijgen wanneer u een gefinancierd voertuig uit de staat verplaatst, zodat u vooruit kunt plannen.

Vrouw die bij bureau een contract ondertekent

Kunt u een gefinancieerde auto over verschillende staatsgrenzen verplaatsen?

Lender en State Rules

Voordat u de staat verlaat, controleert u de vereisten van uw oude staatsbedrijvenafdeling, de nieuwe staatsautovervoersector en uw geldverstrekker. Zolang u gedurende de looptijd van het krediet uw volledige verzekeringseisen behoudt en uw adresgegevens bijwerkt, kunt u waarschijnlijk uw voertuig verplaatsen. Veel staten eisen echter dat nieuwe inwoners een rijbewijs aanvragen binnen 30 tot 45 dagen van ingezetenschap. Vanwege het nieuwe rijbewijs moet u uw voertuig een titel geven en registreren binnen de staat waarin u woont, wat in sommige staten geen gemakkelijke overschakeling is.

Overdracht van de voertuigtitel en registratie

Je kunt je voertuig niet in een vorige staat laten vermelden als je beweert in een nieuwe staat te verblijven. Afhankelijk van de staat waarheen u zich begeeft, moet u mogelijk het voertuig herfinancieren als uw huidige geldverstrekker (pandhouder) geen vergunning heeft om in uw land te werken. Bij het verplaatsen vereisen veel staten dat eerdere bestuurders hun kentekenplaten retourneren. Als u niet vooruit had gepland, zou u merken dat u niet in staat bent om uw titel over te dragen en uw voertuig te registreren voordat u een nieuwe pandrechthouder vindt met een vergunning om zaken te doen in uw land.

Het voertuig verzekeren

Zolang u een volledige verzekering met eigen limieten en eigen risico's behoudt, zult u uw lening niet in gebreke laten. Zodra u echter uw rijbewijs hebt gewijzigd in uw nieuwe staat, moet u ook uw verzekeringspolis overzetten naar uw nieuwe adres. Omdat u het adres van uw huidige verzekeringspolis moet wijzigen of uw polis moet omzetten naar een provider met een vergunning om te werken in uw nieuwe staat, zal uw verzekeringsmaatschappij uw poliswijziging elektronisch bijwerken met de afdeling motorvoertuigen van uw oude staat. Om boetes te voorkomen, moet u uw registratie onmiddellijk annuleren of uw platen retourneren, afhankelijk van de vereisten van de oude staat.

Uitzonderingen en mogelijke boetes

Als uw staat tijdelijk niet-ingezetenschap toestaat, kunt u naar een andere staat verhuizen en uw voertuig geregistreerd, getiteld en verzekerd in uw oude staat houden. In aanmerking komende niet-ingezetenschap chauffeurs zijn studenten of militairen, dus neem contact op met uw staat motorvoertuigafdeling als u denkt dat u in aanmerking komt. Veel staten leggen boetes op aan nieuwe inwoners die niet binnen een bepaald aantal verhuisdagen een rijbewijs aanvragen of een voertuig herdatten. Afhankelijk van de regels van uw oude staat, wordt uw rijbewijs mogelijk opgeschort als u uw registratie na het verhuizen niet annuleert. U kunt een rijbewijs niet in een andere staat aanvragen wanneer een andere staat een opschorting heeft verleend.


Video: