In Dit Artikel:

Aannemers en freelancers dienen vaak een W-9-formulier in bij het bedrijf dat ze betaalt om belasting te betalen over het inkomen dat ze verdienen. Werkgevers en de Internal Revenue Service moeten het belastingnummer en de biografische gegevens van de werknemer, zoals het adres, certificeren. De W-9-instructies vermelden niet de toelating van een postbus, maar de formulierlabels suggereren alleen het gebruik van een fysiek straatadres.

Meerdere postbussen

Meerdere postbussen

Geef een adres op

De adresregel op de W-9 bevat de instructies tussen haakjes van "number, street, apt of suite no." en suggereert dat de IRS alleen fysieke straatadressen wil. Instructies onderaan het formulier bevatten geen specifieke vermelding van de adresvereisten, maar de IRS heeft bepalingen over andere gemeenschappelijke belastingformulieren met betrekking tot het gebruik van postbussen gemaakt. Op het formulier 1040A voor inkomstenbelasting meldt de IRS dat een persoon alleen een postbus moet gebruiken als het fysieke adres geen e-mail kan ontvangen. Medewerkers moeten uiteindelijk een straatadres gebruiken in plaats van een postbus om mogelijke verwerkingsproblemen te voorkomen.


Video: