In Dit Artikel:

In sommige gevallen is collegegeld betaald aan particuliere onderwijsinstellingen ten minste gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar. U kunt een aftrek voor kwalificerende onderwijskosten aftrekken als een aanpassing aan het inkomen of in de vorm van een krediet tegen verschuldigde belastingen, maar niet als een gespecificeerde aftrek van schema A. Dit betekent dat zelfs belastingplichtigen die alleen aanspraak maken op de standaardaftrek nog een belastingvrijstelling voor kwalificerende privé-betalingen.

Kan ik de privéschoolopleiding voor mijn kind categoriseren?: aftrek

Gekwalificeerde educatieve uitgaven kunnen uw belastingaanslag verlagen.

Welke instellingen kwalificeren

Het collegegeld voor alle in aanmerking komende post-secundaire onderwijsinstellingen (privaat, zonder winstoogmerk of winstoogmerk) komt in aanmerking voor alle lopende opleidingskortingprogramma's. Een in aanmerking komende instelling moet u of de student een formulier 1098-T collegeverklaring verstrekken. De student moet uw afhankelijke zijn, voor wie u een vrijstelling op de belastingaangifte voor het betreffende jaar claimt.

Collegegeld aan particuliere basis- of secundaire scholen is uitgesloten van de onderwijskredietaftrek.

Aanpassingen aan het inkomen

Collegegeld en kosten kunnen worden afgetrokken als een aanpassing van het inkomen voor betalingen aan een gekwalificeerde post-secundaire instelling. U kunt maximaal $ 4000 claimen zolang uw aangepast bruto-inkomen lager is dan $ 80.000 ($ 160.000 voor gezamenlijk gehuwde indiening) en u registreert niet afzonderlijk een gehuwde aanvraag en u claimt geen ander onderwijskrediet voor dezelfde student voor hetzelfde belastingjaar. Vermeld het bedrag van het collegegeld op formulier 1040, regel 34. U dient ook formulier 8917 in te dienen (collegegeld en kostenaftrek).

Onderwijs Credits

Er zijn twee belangrijke onderwijskredieten beschikbaar: American Opportunity Credit (AOC) en het Lifetime Learning Credit (LLC). Ze verschillen hoofdzakelijk in de maximaal toegestane aftrek. Met deze credits kun je boeken en vervoer claimen, evenals collegegeld en benodigde kosten.

Voor de AOC is het maximum $ 2.500 per student per jaar voor een maximum van vier jaar bij het nastreven van een eerste graad, en tot 40 procent van het krediet kan worden terugbetaald. De LLC kan worden gebruikt om een ​​totaal van $ 2.000 per rendement te claimen, zonder limiet tot het aantal jaren dat u mogelijk kwalificeert. Dit maakt het krediet nuttig voor professioneel en niet-educatief onderwijs.

Uw aftrek maximaliseren

Bepaal de meest voordelige aftrek voor uw omstandigheid door IRS Publication 970 Tax Benefits for Education te raadplegen. Voor een student die haar eerste universitaire graad volgt, biedt het AOC waarschijnlijk de grootste aftrek, terwijl voor andere situaties de LLC of het collegegeld en de kostenaftrek de hogere aftrek zullen geven. Denk eraan dat je alleen de onderwijskosten van een kind kunt claimen als je hem ook als afhankelijke persoon voor hetzelfde belastingjaar claimt.

De werkbladen voor formulier 8863 (Education Credits) kunnen u helpen bij het berekenen van de beste keuze voor uw specifieke belastingsituatie en schetst extra beperkingen.

Child and Dependent Care Credit

Hoewel collegegeldbetalingen aan basisscholen of secundaire privéscholen niet in aanmerking komen voor een belastingvoordeel, kan uw kind, als uw kind een naschoolse opleiding bij een privé-instelling volgt, de kosten op formulier 2441 (uitgaven voor kinder- en afhankelijke zorg) kunnen aftrekken. Alleen programma's die niet primair van educatieve aard zijn, komen in aanmerking en een deel van de uitgaven op basis van uw aangepast bruto-inkomen kan worden beschouwd als een aftrekpost op verschuldigde belastingen. Raadpleeg IRS-publicatie 503 voor details.


Video: